Thiết kế và thi công

Thiết kế căn hộ chung cư Imperia Smart City

Thiết kế căn hộ chung cư Imperia Smart City

Chủ đầu tư: Mr Hải

Địa chỉ: Thiết kế căn hộ chung cư Imperia Smart City

Phong cách thiết kế: Đương Đại (Contemporary)

Dịch vụ thực hiện: Thiết kế & Thi công

 

Project Details
Quy mô 110m2 - 3 phòng ngủ
Địa điểm căn hộ chung cư Imperia Smart City
Năm thực hiện 2020
tThiết kế căn hộ chung cư Imperia Smart City1 tThiết kế căn hộ chung cư Imperia Smart City1
Thiết kế căn hộ chung cư Imperia Smart City 2 Thiết kế căn hộ chung cư Imperia Smart City 2
Thiết kế căn hộ chung cư Imperia Smart City 3 Thiết kế căn hộ chung cư Imperia Smart City 3
Thiết kế căn hộ chung cư Imperia Smart City 4 Thiết kế căn hộ chung cư Imperia Smart City 4
Thiết kế căn hộ chung cư Imperia Smart City 5 Thiết kế căn hộ chung cư Imperia Smart City 5
Thiết kế căn hộ chung cư Imperia Smart City 6 Thiết kế căn hộ chung cư Imperia Smart City 6
Thiết kế căn hộ chung cư Imperia Smart City 7 Thiết kế căn hộ chung cư Imperia Smart City 7
Thiết kế căn hộ chung cư Imperia Smart City 8 Thiết kế căn hộ chung cư Imperia Smart City 8
Thiết kế căn hộ chung cư Imperia Smart City 9 Thiết kế căn hộ chung cư Imperia Smart City 9
Thiết kế căn hộ chung cư Imperia Smart City 10 Thiết kế căn hộ chung cư Imperia Smart City 10
Thiết kế căn hộ chung cư Imperia Smart City 11 Thiết kế căn hộ chung cư Imperia Smart City 11
Thiết kế căn hộ chung cư Imperia Smart City 12 Thiết kế căn hộ chung cư Imperia Smart City 12
Thiết kế căn hộ chung cư Imperia Smart City 13 Thiết kế căn hộ chung cư Imperia Smart City 13
Thiết kế căn hộ chung cư Imperia Smart City 14 Thiết kế căn hộ chung cư Imperia Smart City 14
Thiết kế căn hộ chung cư Imperia Smart City 15 Thiết kế căn hộ chung cư Imperia Smart City 15
Thiết kế căn hộ chung cư Imperia Smart City 16 Thiết kế căn hộ chung cư Imperia Smart City 16
Thiết kế căn hộ chung cư Imperia Smart City 17 Thiết kế căn hộ chung cư Imperia Smart City 17
Thiết kế căn hộ chung cư Imperia Smart City 18 Thiết kế căn hộ chung cư Imperia Smart City 18
Thiết kế căn hộ chung cư Imperia Smart City 19 Thiết kế căn hộ chung cư Imperia Smart City 19
Thiết kế căn hộ chung cư Imperia Smart City 20 Thiết kế căn hộ chung cư Imperia Smart City 20

Click để nhận báo giá dịch vụ thiết kế và thi công nội thất ...