Thiết kế và thi công nội thất

Căn hộ Penthouse Iris Garden

Căn hộ Penthouse IRIS GARDEN

Chủ đầu tư: Mr Minh
Phong cách thiết kế: Đương Đại

Thể loại dự án: Biệt thự & Penthouse

Địa điểm: CT3 Iris Garden, Mỹ Đình
DT : 184,9m2

 

Project Details
Diện tích 184.9m2
Địa điểm CT3 Iris Garden-Việt Nam
Năm thực hiện 2020
Giá trị
IRIS GARDEN_Penthouse_Tang1-1 IRIS GARDEN_Penthouse_Tang1-1
IRIS GARDEN_Penthouse_Tang1-2 IRIS GARDEN_Penthouse_Tang1-2
IRIS GARDEN_Penthouse_Tang1-3 IRIS GARDEN_Penthouse_Tang1-3
IRIS GARDEN_Penthouse_Tang1-4 IRIS GARDEN_Penthouse_Tang1-4
IRIS GARDEN_Penthouse_Tang1-5 IRIS GARDEN_Penthouse_Tang1-5
IRIS GARDEN_Penthouse_Tang1-6 IRIS GARDEN_Penthouse_Tang1-6
IRIS GARDEN_Penthouse_Tang1-7 IRIS GARDEN_Penthouse_Tang1-7
IRIS GARDEN_Penthouse_Tang1-8 IRIS GARDEN_Penthouse_Tang1-8
IRIS GARDEN_Penthouse_Tang1-9 IRIS GARDEN_Penthouse_Tang1-9
IRIS GARDEN_Penthouse_Tang1-10 IRIS GARDEN_Penthouse_Tang1-10
IRIS GARDEN_Penthouse_Tang1-11 IRIS GARDEN_Penthouse_Tang1-11
IRIS GARDEN_Penthouse_Tang1-12 IRIS GARDEN_Penthouse_Tang1-12
IRIS GARDEN_Penthouse_Tang1-13 IRIS GARDEN_Penthouse_Tang1-13
IRIS GARDEN_Penthouse_Tang1-14 IRIS GARDEN_Penthouse_Tang1-14
IRIS GARDEN_Penthouse_Tang1-15 IRIS GARDEN_Penthouse_Tang1-15
IRIS GARDEN_Penthouse_Tang1-16 IRIS GARDEN_Penthouse_Tang1-16
IRIS GARDEN_Penthouse_Tang1-17 IRIS GARDEN_Penthouse_Tang1-17
IRIS GARDEN_Penthouse_Tang1-18 IRIS GARDEN_Penthouse_Tang1-18
IRIS GARDEN_Penthouse_Tang1-19 IRIS GARDEN_Penthouse_Tang1-19
IRIS GARDEN_Penthouse_Tang1-23 IRIS GARDEN_Penthouse_Tang1-23
IRIS GARDEN_Penthouse_Tang1-25 IRIS GARDEN_Penthouse_Tang1-25
IRIS GARDEN_Penthouse_Tang1-29 IRIS GARDEN_Penthouse_Tang1-29
IRIS GARDEN_Penthouse_Tang1-Kho-21 IRIS GARDEN_Penthouse_Tang1-Kho-21
IRIS GARDEN_Penthouse_Tang1-Kho-22 IRIS GARDEN_Penthouse_Tang1-Kho-22
IRIS GARDEN_Penthouse_Tang1-Phong Ngu 02-27 IRIS GARDEN_Penthouse_Tang1-Phong Ngu 02-27
IRIS GARDEN_Penthouse_Tang1-Phong Ngu 02-28 IRIS GARDEN_Penthouse_Tang1-Phong Ngu 02-28
IRIS GARDEN_Penthouse_Tang1-Phong Ngu 03-31 IRIS GARDEN_Penthouse_Tang1-Phong Ngu 03-31
IRIS GARDEN_Penthouse_Tang1-Phong Ngu 03-32 IRIS GARDEN_Penthouse_Tang1-Phong Ngu 03-32
IRIS GARDEN_Penthouse_Tang1-Phong Ngu 03-33 IRIS GARDEN_Penthouse_Tang1-Phong Ngu 03-33
IRIS GARDEN_Penthouse_Tang2_20 IRIS GARDEN_Penthouse_Tang2_20
IRIS GARDEN_Penthouse_Tang2_Phòng Thờ & Làm Việc_10 IRIS GARDEN_Penthouse_Tang2_Phòng Thờ & Làm Việc_10
IRIS GARDEN_Penthouse_Tang2_Phòng Thờ & Làm Việc_11 IRIS GARDEN_Penthouse_Tang2_Phòng Thờ & Làm Việc_11
IRIS GARDEN_Penthouse_Tang2_Phòng Thờ & Làm Việc_12 IRIS GARDEN_Penthouse_Tang2_Phòng Thờ & Làm Việc_12
IRIS GARDEN_Penthouse_Tang2_Phòng Thờ & Làm Việc_13 IRIS GARDEN_Penthouse_Tang2_Phòng Thờ & Làm Việc_13
IRIS GARDEN_Penthouse_Tang2_Phòng Thờ & Làm Việc_14 IRIS GARDEN_Penthouse_Tang2_Phòng Thờ & Làm Việc_14
IRIS GARDEN_Penthouse_Tang2_WC2_9 IRIS GARDEN_Penthouse_Tang2_WC2_9
IRIS GARDEN_Penthouse_Tang2-Phòng ngủ Master_1 IRIS GARDEN_Penthouse_Tang2-Phòng ngủ Master_1
IRIS GARDEN_Penthouse_Tang2-Phòng ngủ Master-2 IRIS GARDEN_Penthouse_Tang2-Phòng ngủ Master-2
IRIS GARDEN_Penthouse_Tang2-Phòng ngủ Master-3 IRIS GARDEN_Penthouse_Tang2-Phòng ngủ Master-3
IRIS GARDEN_Penthouse_Tang2-Phòng ngủ Master-4 IRIS GARDEN_Penthouse_Tang2-Phòng ngủ Master-4
IRIS GARDEN_Penthouse_Tang2-Phòng ngủ Master-5 IRIS GARDEN_Penthouse_Tang2-Phòng ngủ Master-5
IRIS GARDEN_Penthouse_Tang2-Phòng ngủ Master-6 IRIS GARDEN_Penthouse_Tang2-Phòng ngủ Master-6
IRIS GARDEN_Penthouse_Tang2-WC2-7 IRIS GARDEN_Penthouse_Tang2-WC2-7
IRIS GARDEN_Penthouse_Tang2-WC2-8 IRIS GARDEN_Penthouse_Tang2-WC2-8

Click để nhận báo giá dịch vụ thiết kế và thi công nội thất ...