Thiết kế và thi công nội thất

Penthouse Duplex Xuân Phương Quốc Hội

Penthouse Duplex Xuân Phương Quốc Hội

Chủ đầu tư: Mr Anh
Phong cách nội thất: Luxury – Đương Đại

Dịch vụ: Thiết kế và Thi công Nội thất
Quy mô: 02 Tầng ở

Thể loại dự án: Biệt Thự & Penthouse Duplex  
Năm thực hiện: 2020

 

Project Details
Diện tích 165m2
Địa điểm Trịnh Văn Bô - Hà Nội
Năm thực hiện 2020
Giá trị
Penthouse Duplex Xuân Phương Quốc Hội 1 Penthouse Duplex Xuân Phương Quốc Hội 1
Penthouse Duplex Xuân Phương Quốc Hội 2 Penthouse Duplex Xuân Phương Quốc Hội 2
Penthouse Duplex Xuân Phương Quốc Hội 3 Penthouse Duplex Xuân Phương Quốc Hội 3
Penthouse Duplex Xuân Phương Quốc Hội 4 Penthouse Duplex Xuân Phương Quốc Hội 4
Penthouse Duplex Xuân Phương Quốc Hội 5 Penthouse Duplex Xuân Phương Quốc Hội 5
Penthouse Duplex Xuân Phương Quốc Hội 6 Penthouse Duplex Xuân Phương Quốc Hội 6
Penthouse Duplex Xuân Phương Quốc Hội 7 Penthouse Duplex Xuân Phương Quốc Hội 7
Penthouse Duplex Xuân Phương Quốc Hội 8 Penthouse Duplex Xuân Phương Quốc Hội 8
Penthouse Duplex Xuân Phương Quốc Hội 9 Penthouse Duplex Xuân Phương Quốc Hội 9
Penthouse Duplex Xuân Phương Quốc Hội 10 Penthouse Duplex Xuân Phương Quốc Hội 10
Penthouse Duplex Xuân Phương Quốc Hội 11 Penthouse Duplex Xuân Phương Quốc Hội 11
Penthouse Duplex Xuân Phương Quốc Hội 12 Penthouse Duplex Xuân Phương Quốc Hội 12

Click để nhận báo giá dịch vụ thiết kế và thi công nội thất ...