Thi công nội thất

Quán cafe 1990 Hoàng Huy Tower

CAFE 1990 Hoàng Huy Tower

Chủ đầu tư: Mr. Minh

Thiết kế: Trương Hữu Chí

Dịch vụ: Thiết kế – X3 Studio & Thi công TOPdesign

Địa điểm: Hoàng Huy Tower, 275 Nguyễn Trãi, Hà Nội
Diện tích:  260 m2 ​​​
Năm thực hiện: 2021

Project Details
Diện tích 260 m2
Location Hoàng Huy Tower
Bắt đầu 2021
Kết thúc 2021
Value
TOPDESIGN_Thiết kế nội thất quán cafe_1990_Hoang Huy Tower_01 TOPDESIGN_Thiết kế nội thất quán cafe_1990_Hoang Huy Tower_01
TOPDESIGN_Thiết kế nội thất quán cafe_1990_Hoang Huy Tower_01b TOPDESIGN_Thiết kế nội thất quán cafe_1990_Hoang Huy Tower_01b
TOPDESIGN_Thiết kế nội thất quán cafe_1990_Hoang Huy Tower_02 TOPDESIGN_Thiết kế nội thất quán cafe_1990_Hoang Huy Tower_02
TOPDESIGN_Thiết kế nội thất quán cafe_1990_Hoang Huy Tower_03 TOPDESIGN_Thiết kế nội thất quán cafe_1990_Hoang Huy Tower_03
TOPDESIGN_Thiết kế nội thất quán cafe_1990_Hoang Huy Tower_04 TOPDESIGN_Thiết kế nội thất quán cafe_1990_Hoang Huy Tower_04
TOPDESIGN_Thiết kế nội thất quán cafe_1990_Hoang Huy Tower_05 TOPDESIGN_Thiết kế nội thất quán cafe_1990_Hoang Huy Tower_05
TOPDESIGN_Thiết kế nội thất quán cafe_1990_Hoang Huy Tower_06 TOPDESIGN_Thiết kế nội thất quán cafe_1990_Hoang Huy Tower_06
TOPDESIGN_Thiết kế nội thất quán cafe_1990_Hoang Huy Tower_07 TOPDESIGN_Thiết kế nội thất quán cafe_1990_Hoang Huy Tower_07
TOPDESIGN_Thiết kế nội thất quán cafe_1990_Hoang Huy Tower_08 TOPDESIGN_Thiết kế nội thất quán cafe_1990_Hoang Huy Tower_08
TOPDESIGN_Thiết kế nội thất quán cafe_1990_Hoang Huy Tower_09 TOPDESIGN_Thiết kế nội thất quán cafe_1990_Hoang Huy Tower_09
TOPDESIGN_Thiết kế nội thất quán cafe_1990_Hoang Huy Tower_MD TOPDESIGN_Thiết kế nội thất quán cafe_1990_Hoang Huy Tower_MD
TOPDESIGN_Thiết kế nội thất quán cafe_1990_Hoang Huy Tower_Section 01 TOPDESIGN_Thiết kế nội thất quán cafe_1990_Hoang Huy Tower_Section 01
TOPDESIGN_Thiết kế nội thất quán cafe_1990_Hoang Huy Tower_Section 02 TOPDESIGN_Thiết kế nội thất quán cafe_1990_Hoang Huy Tower_Section 02
TOPDESIGN_Thiết kế nội thất quán cafe_1990_Hoang Huy Tower_Section 03 TOPDESIGN_Thiết kế nội thất quán cafe_1990_Hoang Huy Tower_Section 03
TOPDESIGN_Thiết kế nội thất quán cafe_1990_Hoang Huy Tower_Section 04 TOPDESIGN_Thiết kế nội thất quán cafe_1990_Hoang Huy Tower_Section 04

Click để nhận báo giá dịch vụ thiết kế và thi công nội thất ...