Thiết kế và thi công nội thất

Thiết kế thi công nội thất căn hộ cao cấp D'Capitale C6 4010

Thiết kế thi công căn hộ cao cấp D’Capitale C6 4010

Chủ đầu tư: Mr Kim Sang Hyuk (Hàn Quốc)
Thiết kế: Phạm Mạnh Hưng, Nguyễn Mạnh Trung

Dịch vụ: Thiết kế và thi công nội thất

Địa chỉ: Tòa C6, D’CapitaleTrần Duy Hưng, Hà Nội
Diện tích: 86m2

Thời gian thực hiện: 2019

Project Details
Diện tích86m2
Địa điểm Tòa C6 D'Capitale Trần Duy Hưng Hà Nội
Bắt đầu 2019
Kết thúc 2019
Giá trị
thiết kế thi công nội thất chung cư G Capitale 18 thiết kế thi công nội thất chung cư G Capitale 18
TOPdesign_DCapitale_Interior Fitout_C6_4010_005 TOPdesign_DCapitale_Interior Fitout_C6_4010_005
thiết kế thi công nội thất chung cư G Capitale 1 thiết kế thi công nội thất chung cư G Capitale 1
thiết kế thi công nội thất chung cư G Capitale 2 thiết kế thi công nội thất chung cư G Capitale 2
thiết kế thi công nội thất chung cư G Capitale 3 thiết kế thi công nội thất chung cư G Capitale 3
thiết kế thi công nội thất chung cư G Capitale 4 thiết kế thi công nội thất chung cư G Capitale 4
thiết kế thi công nội thất chung cư G Capitale 5 thiết kế thi công nội thất chung cư G Capitale 5
thiết kế thi công nội thất chung cư G Capitale 6 thiết kế thi công nội thất chung cư G Capitale 6
thiết kế thi công nội thất chung cư G Capitale 7 thiết kế thi công nội thất chung cư G Capitale 7
thiết kế thi công nội thất chung cư G Capitale 8 thiết kế thi công nội thất chung cư G Capitale 8
thiết kế thi công nội thất chung cư G Capitale 18 thiết kế thi công nội thất chung cư G Capitale 18
thiết kế thi công nội thất chung cư G Capitale 17 thiết kế thi công nội thất chung cư G Capitale 17
thiết kế thi công nội thất chung cư G Capitale 16 thiết kế thi công nội thất chung cư G Capitale 16
thiết kế thi công nội thất chung cư G Capitale 15 thiết kế thi công nội thất chung cư G Capitale 15
thiết kế thi công nội thất chung cư G Capitale 14 thiết kế thi công nội thất chung cư G Capitale 14
thiết kế thi công nội thất chung cư G Capitale 13 thiết kế thi công nội thất chung cư G Capitale 13
thiết kế thi công nội thất chung cư G Capitale 12 thiết kế thi công nội thất chung cư G Capitale 12
thiết kế thi công nội thất chung cư G Capitale 11 thiết kế thi công nội thất chung cư G Capitale 11
thiết kế thi công nội thất chung cư G Capitale 10 thiết kế thi công nội thất chung cư G Capitale 10
thiết kế thi công nội thất chung cư G Capitale 9 thiết kế thi công nội thất chung cư G Capitale 9

Click để nhận báo giá dịch vụ thiết kế và thi công nội thất ...