Thiết kế kiến trúc, thiết kế nội thất, thiết kế cảnh quan

Biệt thự Life House

Biệt thự Life House

Chủ đầu tư: Mrs. Tuyên
Thiết kế: Trần Tuấn Anh

Dịch vụ: Thiết kế kiến trúc, thiết kế nội thất, thiết kế cảnh quan

Địa chỉ: Mai Hắc Đế, Quán Bàu, TP Vinh
Diện tích: 260m2

Thời gian thực hiện: 2014

Project Details
Diện tích260m2
Location Mai Hắc Đế
Quán BàuTP Vinh
Bắt đầu 2014
Kết thúc 2014
Value
TOPDESIGN_Biệt Thự Lifehouse_01 TOPDESIGN_Biệt Thự Lifehouse_01
TOPDESIGN_Biệt Thự Lifehouse_02 TOPDESIGN_Biệt Thự Lifehouse_02
TOPDESIGN_Biệt Thự Lifehouse_03 TOPDESIGN_Biệt Thự Lifehouse_03
TOPDESIGN_Biệt Thự Lifehouse_04 TOPDESIGN_Biệt Thự Lifehouse_04
TOPDESIGN_Biệt Thự Lifehouse_05 TOPDESIGN_Biệt Thự Lifehouse_05
TOPDESIGN_Lifehouse_Thiết kế Sân Vườn 01 TOPDESIGN_Lifehouse_Thiết kế Sân Vườn 01
TOPDESIGN_Lifehouse_Thiết kế Sân Vườn 03 TOPDESIGN_Lifehouse_Thiết kế Sân Vườn 03
TOPDESIGN_Lifehouse_Thiết kế Sân Vườn 04 TOPDESIGN_Lifehouse_Thiết kế Sân Vườn 04
TOPDESIGN_Lifehouse_Thiết kế Sân Vườn 05 TOPDESIGN_Lifehouse_Thiết kế Sân Vườn 05
TOPDESIGN_Lifehouse_Thiết kế Sân Vườn 08 TOPDESIGN_Lifehouse_Thiết kế Sân Vườn 08
TOPDESIGN_Lifehouse_Thiết kế Sân Vườn 09 TOPDESIGN_Lifehouse_Thiết kế Sân Vườn 09
TOPDESIGN_Lifehouse_Thiết kế Sân Vườn 10 TOPDESIGN_Lifehouse_Thiết kế Sân Vườn 10
TOPDESIGN_Lifehouse_Thiết kế Sân Vườn 11 TOPDESIGN_Lifehouse_Thiết kế Sân Vườn 11
TOPDESIGN_Lifehouse_Thiết kế Sân Vườn 12 TOPDESIGN_Lifehouse_Thiết kế Sân Vườn 12
TOPDESIGN_Lifehouse_Thiết kế Sân Vườn 13 TOPDESIGN_Lifehouse_Thiết kế Sân Vườn 13

Click để nhận báo giá dịch vụ thiết kế và thi công nội thất ...