Thiết kế và thi công nội thất

Căn hộ chung cư cao cấp 3 ngủ The Zei - B12 Tòa B

Căn hộ chung cư cao cấp 3 ngủ The Zei – B12 Tòa B

Chủ đầu tư: Mr Ngọc Anh
Phong cách nội thất: Hiện đại, cao cấp

Dịch vụ: Thiết kế và Thi công nội thất
Căn hộ chung cư 3 phòng ngủ

​​​Thể loại dự án: Chung cư 
 

Project Details
Diện tích 106.7m2
Địa điểm Tòa B - The Zei - 8 Lê Đức Thọ - Hà Nội
Năm thực hiện 2021
Giá trị
TOPDESIGN_Nội thất The Zei_A Ngọc Anh_BC (1)_Web TOPDESIGN_Nội thất The Zei_A Ngọc Anh_BC (1)_Web
TOPDESIGN_Nội thất The Zei_A Ngọc Anh_BC (2)_Web TOPDESIGN_Nội thất The Zei_A Ngọc Anh_BC (2)_Web
Căn hộ chung cư cao cấp 3 ngủ The Zei 01 Căn hộ chung cư cao cấp 3 ngủ The Zei 01
Căn hộ chung cư cao cấp 3 ngủ The Zei 02 Căn hộ chung cư cao cấp 3 ngủ The Zei 02
Căn hộ chung cư cao cấp 3 ngủ The Zei 03 Căn hộ chung cư cao cấp 3 ngủ The Zei 03
Căn hộ chung cư cao cấp 3 ngủ The Zei 03 Căn hộ chung cư cao cấp 3 ngủ The Zei 03
Căn hộ chung cư cao cấp 3 ngủ The Zei 04 Căn hộ chung cư cao cấp 3 ngủ The Zei 04
Căn hộ chung cư cao cấp 3 ngủ The Zei 05 Căn hộ chung cư cao cấp 3 ngủ The Zei 05
Căn hộ chung cư cao cấp 3 ngủ The Zei 06 Căn hộ chung cư cao cấp 3 ngủ The Zei 06
Căn hộ chung cư cao cấp 3 ngủ The Zei 07 Căn hộ chung cư cao cấp 3 ngủ The Zei 07
Căn hộ chung cư cao cấp 3 ngủ The Zei 08 Căn hộ chung cư cao cấp 3 ngủ The Zei 08
Căn hộ chung cư cao cấp 3 ngủ The Zei 09 Căn hộ chung cư cao cấp 3 ngủ The Zei 09
Căn hộ chung cư cao cấp 3 ngủ The Zei 10 Căn hộ chung cư cao cấp 3 ngủ The Zei 10
Căn hộ chung cư cao cấp 3 ngủ The Zei 11 Căn hộ chung cư cao cấp 3 ngủ The Zei 11
Căn hộ chung cư cao cấp 3 ngủ The Zei 12 Căn hộ chung cư cao cấp 3 ngủ The Zei 12
Căn hộ chung cư cao cấp 3 ngủ The Zei 13 Căn hộ chung cư cao cấp 3 ngủ The Zei 13
Căn hộ chung cư cao cấp 3 ngủ The Zei 14 Căn hộ chung cư cao cấp 3 ngủ The Zei 14
Căn hộ chung cư cao cấp 3 ngủ The Zei 15 Căn hộ chung cư cao cấp 3 ngủ The Zei 15
Căn hộ chung cư cao cấp 3 ngủ The Zei 15 Căn hộ chung cư cao cấp 3 ngủ The Zei 15
Căn hộ chung cư cao cấp 3 ngủ The Zei 16 Căn hộ chung cư cao cấp 3 ngủ The Zei 16
Căn hộ chung cư cao cấp 3 ngủ The Zei 17 Căn hộ chung cư cao cấp 3 ngủ The Zei 17
Căn hộ chung cư cao cấp 3 ngủ The Zei 18 Căn hộ chung cư cao cấp 3 ngủ The Zei 18

Click để nhận báo giá dịch vụ thiết kế và thi công nội thất ...