Thiết kế và thi công nội thất

Thiết kế biệt thự song lập Gamuda, Botanic hiện đại, Neoclassic, Luxury

Biệt thự song lập Gamuda, tiểu khu Botanic

Chủ đầu tư: Ms. Quyên
Thiết kế: Nguyễn Tùng, Nguyễn Thành Trung

Phong cách nội thất: Hiện đại | Neoclassic | Luxury

Dịch vụ: Thiết kế nội thất

Diện tích lô đất: 293m2
Diện tích sàn xây dựng: 283,5m2

 

Project Details
Quy mô 7 tầng nổi + 1 tầng bán hầm
Địa điểm Gamuda tiểu khu Botanic
Năm thực hiện 2020
TOPDESIGN_Gamuda_Biet thu song lap_00 TOPDESIGN_Gamuda_Biet thu song lap_00
TOPDESIGN_Gamuda_Biet thu song lap_01 TOPDESIGN_Gamuda_Biet thu song lap_01
TOPDESIGN_Gamuda_Biet thu song lap_02 TOPDESIGN_Gamuda_Biet thu song lap_02
TOPDESIGN_Gamuda_Biet thu song lap_01 TOPDESIGN_Gamuda_Biet thu song lap_01
TOPDESIGN_Gamuda_Biet thu song lap_01 TOPDESIGN_Gamuda_Biet thu song lap_01
TOPDESIGN_Gamuda_Biet thu song lap_01 TOPDESIGN_Gamuda_Biet thu song lap_01
TOPDESIGN_Gamuda_Biet thu song lap_01 TOPDESIGN_Gamuda_Biet thu song lap_01
TOPDESIGN_Gamuda_Biet thu song lap_01 TOPDESIGN_Gamuda_Biet thu song lap_01
TOPDESIGN_Gamuda_Biet thu song lap_01 TOPDESIGN_Gamuda_Biet thu song lap_01
TOPDESIGN_Gamuda_Biet thu song lap_01 TOPDESIGN_Gamuda_Biet thu song lap_01
TOPDESIGN_Gamuda_Biet thu song lap_01 TOPDESIGN_Gamuda_Biet thu song lap_01
TOPDESIGN_Gamuda_Biet thu song lap_01 TOPDESIGN_Gamuda_Biet thu song lap_01
TOPDESIGN_Gamuda_Biet thu song lap_01 TOPDESIGN_Gamuda_Biet thu song lap_01
TOPDESIGN_Gamuda_Biet thu song lap_01 TOPDESIGN_Gamuda_Biet thu song lap_01
TOPDESIGN_Gamuda_Biet thu song lap_01 TOPDESIGN_Gamuda_Biet thu song lap_01
TOPDESIGN_Gamuda_Biet thu song lap_01 TOPDESIGN_Gamuda_Biet thu song lap_01
TOPDESIGN_Gamuda_Biet thu song lap_01 TOPDESIGN_Gamuda_Biet thu song lap_01
TOPDESIGN_Gamuda_Biet thu song lap_01 TOPDESIGN_Gamuda_Biet thu song lap_01
TOPDESIGN_Gamuda_Biet thu song lap_01 TOPDESIGN_Gamuda_Biet thu song lap_01
TOPDESIGN_Gamuda_Biet thu song lap_01 TOPDESIGN_Gamuda_Biet thu song lap_01
TOPDESIGN_Gamuda_Biet thu song lap_01 TOPDESIGN_Gamuda_Biet thu song lap_01

Click để nhận báo giá dịch vụ thiết kế và thi công nội thất ...