Thiết kế và thi công nội thất

Nhà phố Lạc Long Quân phong cách nhiệt đới và đương đại

Nhà phố Nhiệt Đới Lạc Long Quân

Chủ đầu tư: Mr Hưng
Thiết kế: Nguyễn Tùng, Nguyễn Thành Trung

Phong cách nội thất: Đương đại – Nhiệt Đới

Dịch vụ: Thiết kế nội thất

Diện tích lô đất:  130m2
Diện tích sàn xây dựng: 910 m2

 

Project Details
Quy mô 7 tầng nổi + 1 tầng bán hầm
Địa điểm Lạc Long Quân - Hà Nội
Năm thực hiện 2020
thiết kế nội thất nhà phố nhiệt đới thiết kế nội thất nhà phố nhiệt đới
thiết kế nội thất nhà phố nhiệt đới 2 thiết kế nội thất nhà phố nhiệt đới 2
thiết kế nội thất nhà phố nhiệt đới 3 thiết kế nội thất nhà phố nhiệt đới 3
thiết kế nội thất nhà phố nhiệt đới 4 thiết kế nội thất nhà phố nhiệt đới 4
thiết kế nội thất nhà phố nhiệt đới 5 thiết kế nội thất nhà phố nhiệt đới 5
thiết kế nội thất nhà phố nhiệt đới 6 thiết kế nội thất nhà phố nhiệt đới 6
thiết kế nội thất nhà phố nhiệt đới 7 thiết kế nội thất nhà phố nhiệt đới 7
thiết kế nội thất nhà phố nhiệt đới 8 thiết kế nội thất nhà phố nhiệt đới 8
thiết kế nội thất nhà phố nhiệt đới 9 thiết kế nội thất nhà phố nhiệt đới 9
thiết kế nội thất nhà phố nhiệt đới 10 thiết kế nội thất nhà phố nhiệt đới 10
thiết kế nội thất nhà phố nhiệt đới 11 thiết kế nội thất nhà phố nhiệt đới 11
thiết kế nội thất nhà phố nhiệt đới 12 thiết kế nội thất nhà phố nhiệt đới 12
thiết kế nội thất nhà phố nhiệt đới 12 thiết kế nội thất nhà phố nhiệt đới 12
thiết kế nội thất nhà phố nhiệt đới 13 thiết kế nội thất nhà phố nhiệt đới 13
v 14 v 14
thiết kế nội thất nhà phố nhiệt đới 15 thiết kế nội thất nhà phố nhiệt đới 15
thiết kế nội thất nhà phố nhiệt đới 16 thiết kế nội thất nhà phố nhiệt đới 16
v 17 v 17
thiết kế nội thất nhà phố nhiệt đới 18 thiết kế nội thất nhà phố nhiệt đới 18
thiết kế nội thất nhà phố nhiệt đới 19 thiết kế nội thất nhà phố nhiệt đới 19
thiết kế nội thất nhà phố nhiệt đới 20 thiết kế nội thất nhà phố nhiệt đới 20
thiết kế nội thất nhà phố nhiệt đới 30 thiết kế nội thất nhà phố nhiệt đới 30
thiết kế nội thất nhà phố nhiệt đới 31 thiết kế nội thất nhà phố nhiệt đới 31
thiết kế nội thất nhà phố nhiệt đới 31 thiết kế nội thất nhà phố nhiệt đới 31
thiết kế nội thất nhà phố nhiệt đới 32 thiết kế nội thất nhà phố nhiệt đới 32
thiết kế nội thất nhà phố nhiệt đới 33 thiết kế nội thất nhà phố nhiệt đới 33
thiết kế nội thất nhà phố nhiệt đới 35 thiết kế nội thất nhà phố nhiệt đới 35
thiết kế nội thất nhà phố nhiệt đới 36 thiết kế nội thất nhà phố nhiệt đới 36

Click để nhận báo giá dịch vụ thiết kế và thi công nội thất ...