Thiết kế và thi công nội thất

Thiết kế thi công biệt thự Vinhomes Riverside - Tiểu khu Hướng Dương HD01

Thiết kế thi công biệt thự Vinhomes Riverside – Tiểu khu Hướng Dương HD01

Chủ đầu tư: Mr Kiên
Thiết kế: Nguyễn Hải, Nguyễn Việt Cường
Phong cách nội thất: Hiện đại, Luxury

Dịch vụ: Thiết kế và Thi công Nội thất
Địa điểm: Tiểu khu Hướng Dương, Vinhomes Riverside, Hà Nội. 
Diện tích đất: 213m2

Diện tích xây dựng:  360 m2 ​​
Số tầng cao: 3 tầng

Thể loại dự án: Biệt thự
Năm thực hiện: 2019

Project Details
Diện tích 360m2
Địa điểm Tiểu khu Hướng Dương
Vinhomes Riverside Hà Nội Bắt đầu
2019 Kết thúc
2019 Giá trị
TOPdesign_Vinhomes_Riverside_HD01_16_00_02 TOPdesign_Vinhomes_Riverside_HD01_16_00_02
TOPdesign_Vinhomes_Riverside_HD01_16_00_03 TOPdesign_Vinhomes_Riverside_HD01_16_00_03
TOPdesign_Vinhomes_Riverside_HD01_16_01_01_Edit TOPdesign_Vinhomes_Riverside_HD01_16_01_01_Edit
TOPdesign_Vinhomes_Riverside_HD01_16_01_02 TOPdesign_Vinhomes_Riverside_HD01_16_01_02
TOPdesign_Vinhomes_Riverside_HD01_16_01_03 TOPdesign_Vinhomes_Riverside_HD01_16_01_03
Thiết kế biệt thự VInhomes Rivesdie 2 Thiết kế biệt thự VInhomes Rivesdie 2
Thiết kế biệt thự VInhomes Rivesdie 3 Thiết kế biệt thự VInhomes Rivesdie 3
Thiết kế biệt thự VInhomes Rivesdie 4 Thiết kế biệt thự VInhomes Rivesdie 4
Thiết kế biệt thự VInhomes Rivesdie 5 Thiết kế biệt thự VInhomes Rivesdie 5
Thiết kế biệt thự VInhomes Rivesdie 6 Thiết kế biệt thự VInhomes Rivesdie 6
Thiết kế biệt thự VInhomes Rivesdie 7 Thiết kế biệt thự VInhomes Rivesdie 7
Thiết kế biệt thự VInhomes Rivesdie 8 Thiết kế biệt thự VInhomes Rivesdie 8
Thiết kế biệt thự VInhomes Rivesdie 9 Thiết kế biệt thự VInhomes Rivesdie 9
Thiết kế biệt thự VInhomes Rivesdie 10 Thiết kế biệt thự VInhomes Rivesdie 10
Thiết kế biệt thự VInhomes Rivesdie 11 Thiết kế biệt thự VInhomes Rivesdie 11
Thiết kế biệt thự VInhomes Rivesdie 12 Thiết kế biệt thự VInhomes Rivesdie 12
Thiết kế biệt thự VInhomes Rivesdie 23 Thiết kế biệt thự VInhomes Rivesdie 23
Thiết kế biệt thự VInhomes Rivesdie 24 Thiết kế biệt thự VInhomes Rivesdie 24
Thiết kế biệt thự VInhomes Rivesdie 25 Thiết kế biệt thự VInhomes Rivesdie 25
Thiết kế biệt thự VInhomes Rivesdie26 Thiết kế biệt thự VInhomes Rivesdie26
Thiết kế biệt thự VInhomes Rivesdie 27 Thiết kế biệt thự VInhomes Rivesdie 27
Thiết kế biệt thự VInhomes Rivesdie 27 Thiết kế biệt thự VInhomes Rivesdie 27
Thiết kế biệt thự VInhomes Rivesdie 28 Thiết kế biệt thự VInhomes Rivesdie 28
Thiết kế biệt thự VInhomes Rivesdie29 Thiết kế biệt thự VInhomes Rivesdie29
Thiết kế biệt thự VInhomes Rivesdie30 Thiết kế biệt thự VInhomes Rivesdie30
Thiết kế biệt thự VInhomes Rivesdie 31 Thiết kế biệt thự VInhomes Rivesdie 31
Thiết kế biệt thự VInhomes Rivesdie32 Thiết kế biệt thự VInhomes Rivesdie32
Thiết kế biệt thự VInhomes Rivesdie 33 Thiết kế biệt thự VInhomes Rivesdie 33
Thiết kế biệt thự VInhomes Rivesdie  34 Thiết kế biệt thự VInhomes Rivesdie  34
Thiết kế biệt thự VInhomes Rivesdie 535 Thiết kế biệt thự VInhomes Rivesdie 535
Thiết kế biệt thự VInhomes Rivesdie 36 Thiết kế biệt thự VInhomes Rivesdie 36

Click để nhận báo giá dịch vụ thiết kế và thi công nội thất ...