Thiết kế và thi công nội thất

Căn hộ 2 ngủ phong cách Korean Style - D'Capitale Trần Duy Hưng C3-11

Căn hộ 2 ngủ phong cách Korean Style D’Capitale C3-11

Chủ đầu tư: Mr Cho Yun Seok (Hàn Quốc)
Thiết kế: Phạm Mạnh Hưng, Nguyễn Lan Anh
Phong cách thiết kế: Korean Style

Dịch vụ: Thiết kế & Thi công Nội thất

Địa điểm:  D’Capitale Trần Duy Hưng, Hà Nội
Căn hộ 2 ngủ

Diện tích:  89 m2 ​​
Thể loại dự án: Căn hộ chung cư

Năm thực hiện: 2019

Project Details
Diện tích89m2
Địa điểm Trần Duy Hưng Hà Nội
Bắt đầu 2019
Kết thúc 2019
Giá trị
TOPdesign_Korea_Interior Design and Fitout_Dcapitale C210 C311 (42) TOPdesign_Korea_Interior Design and Fitout_Dcapitale C210 C311 (42)
TOPdesign_Korea_Interior Design and Fitout_Dcapitale C210 C311_01 TOPdesign_Korea_Interior Design and Fitout_Dcapitale C210 C311_01
TOPdesign_Korea_Interior Design and Fitout_Dcapitale C210 C311_02 TOPdesign_Korea_Interior Design and Fitout_Dcapitale C210 C311_02
TOPdesign_Korea_Interior Design and Fitout_Dcapitale C210 C311_03 TOPdesign_Korea_Interior Design and Fitout_Dcapitale C210 C311_03
TOPdesign_Korea_Interior Design and Fitout_Dcapitale C210 C311_05 TOPdesign_Korea_Interior Design and Fitout_Dcapitale C210 C311_05
TOPdesign_Korea_Interior Design and Fitout_Dcapitale C210 C311_06 TOPdesign_Korea_Interior Design and Fitout_Dcapitale C210 C311_06
TOPdesign_Korea_Interior Design and Fitout_Dcapitale C210 C311_07 TOPdesign_Korea_Interior Design and Fitout_Dcapitale C210 C311_07
TOPdesign_Korea_Interior Design and Fitout_Dcapitale C210 C311_08 TOPdesign_Korea_Interior Design and Fitout_Dcapitale C210 C311_08
TOPdesign_Korea_Interior Design and Fitout_Dcapitale C210 C311_10 TOPdesign_Korea_Interior Design and Fitout_Dcapitale C210 C311_10
TOPdesign_Korea_Interior Design and Fitout_Dcapitale C210 C311_11 TOPdesign_Korea_Interior Design and Fitout_Dcapitale C210 C311_11
TOPdesign_Korea_Interior Design and Fitout_Dcapitale C210 C311_12 TOPdesign_Korea_Interior Design and Fitout_Dcapitale C210 C311_12
TOPdesign_Korea_Interior Design and Fitout_Dcapitale C210 C311_13 TOPdesign_Korea_Interior Design and Fitout_Dcapitale C210 C311_13
TOPdesign_Korea_Interior Design and Fitout_Dcapitale C210 C311_15 TOPdesign_Korea_Interior Design and Fitout_Dcapitale C210 C311_15
TOPdesign_Korea_Interior Design and Fitout_Dcapitale C210 C311_16 TOPdesign_Korea_Interior Design and Fitout_Dcapitale C210 C311_16
TOPdesign_Korea_Interior Design and Fitout_Dcapitale C210 C311_17 TOPdesign_Korea_Interior Design and Fitout_Dcapitale C210 C311_17
TOPdesign_Korea_Interior Design and Fitout_Dcapitale C210 C311_17 TOPdesign_Korea_Interior Design and Fitout_Dcapitale C210 C311_17

Click để nhận báo giá dịch vụ thiết kế và thi công nội thất ...