Thiết kế và thi công nội thất

Căn hộ chung cư The Legacy 11A0X

Căn hộ chung cư The Legacy 11A0X

Chủ đầu tư: Mr. Hoàng

Thiết kế: Phạm Mạnh Hưng, Nguyễn Mạnh Trung
Phong cách thiết kế: Hiện đại

Dịch vụ: Thiết kế và thi công nội thất
Địa điểm:  The Legacy, 106 Ngụy Như Kon Tum, Hà Nội
Căn hộ chung cư 

Diện tích:  150m2 ​​
Thể loại dự án: Căn hộ chung cư
Năm thực hiện: 2020

Project Details
Diện tích150m2
Địa điểmThe Legacy Ngụy Như Kon Tum
Bắt đầu 2020
Kết thúc 2020
Giá trị
TOPdesign_Hoàn thiện nội thất_The Legacy_A Bảo_00a TOPdesign_Hoàn thiện nội thất_The Legacy_A Bảo_00a
TOPdesign_Hoàn thiện nội thất_The Legacy_A Bảo_00b TOPdesign_Hoàn thiện nội thất_The Legacy_A Bảo_00b
TOPdesign_Hoàn thiện nội thất_The Legacy_A Bảo_01 TOPdesign_Hoàn thiện nội thất_The Legacy_A Bảo_01
TOPdesign_Hoàn thiện nội thất_The Legacy_A Bảo_02 TOPdesign_Hoàn thiện nội thất_The Legacy_A Bảo_02
TOPdesign_Hoàn thiện nội thất_The Legacy_A Bảo_03 TOPdesign_Hoàn thiện nội thất_The Legacy_A Bảo_03
TOPdesign_Hoàn thiện nội thất_The Legacy_A Bảo_04 TOPdesign_Hoàn thiện nội thất_The Legacy_A Bảo_04
TOPdesign_Hoàn thiện nội thất_The Legacy_A Bảo_10 TOPdesign_Hoàn thiện nội thất_The Legacy_A Bảo_10
TOPdesign_Hoàn thiện nội thất_The Legacy_A Bảo_11 TOPdesign_Hoàn thiện nội thất_The Legacy_A Bảo_11
TOPdesign_Hoàn thiện nội thất_The Legacy_A Bảo_12 TOPdesign_Hoàn thiện nội thất_The Legacy_A Bảo_12
TOPdesign_Hoàn thiện nội thất_The Legacy_A Bảo_13 TOPdesign_Hoàn thiện nội thất_The Legacy_A Bảo_13
TOPdesign_Hoàn thiện nội thất_The Legacy_A Bảo_14 TOPdesign_Hoàn thiện nội thất_The Legacy_A Bảo_14
TOPdesign_Hoàn thiện nội thất_The Legacy_A Bảo_15 TOPdesign_Hoàn thiện nội thất_The Legacy_A Bảo_15
TOPdesign_Hoàn thiện nội thất_The Legacy_A Bảo_16a TOPdesign_Hoàn thiện nội thất_The Legacy_A Bảo_16a
TOPdesign_Hoàn thiện nội thất_The Legacy_A Bảo_16b TOPdesign_Hoàn thiện nội thất_The Legacy_A Bảo_16b
TOPdesign_Hoàn thiện nội thất_The Legacy_A Bảo_18 TOPdesign_Hoàn thiện nội thất_The Legacy_A Bảo_18
TOPdesign_Hoàn thiện nội thất_The Legacy_A Bảo_18a TOPdesign_Hoàn thiện nội thất_The Legacy_A Bảo_18a
TOPdesign_Hoàn thiện nội thất_The Legacy_A Bảo_30 TOPdesign_Hoàn thiện nội thất_The Legacy_A Bảo_30
TOPdesign_Thiết kế nội thất_The Legacy_A Bảo_5 (2) TOPdesign_Thiết kế nội thất_The Legacy_A Bảo_5 (2)
TOPdesign_Thiết kế nội thất_The Legacy_A Bảo_5 (3) TOPdesign_Thiết kế nội thất_The Legacy_A Bảo_5 (3)
TOPdesign_Thiết kế nội thất_The Legacy_A Bảo_5 (4) TOPdesign_Thiết kế nội thất_The Legacy_A Bảo_5 (4)

Click để nhận báo giá dịch vụ thiết kế và thi công nội thất ...