Thiết kế và thi công nội thất

Căn hộ 2 ngủ The Emerald E1-1706, phong cách Korean Style

Căn hộ 2 ngủ The Emerald E1-1706, phong cách Korean Style

Chủ đầu tư: Mr Choi Dong Kyun (Hàn Quốc)

Thiết kế: Phạm Mạnh Hưng, Nguyễn Lan
Phong cách thiết kế: Korean Style

Dịch vụ: Thiết kế và thi công nội thất
Địa điểm:  The Emerald Mỹ Đình, Hà Nội
Căn hộ chung cư 2 phòng ngủ

Diện tích:  109m2 ​​
Thể loại dự án: Căn hộ chung cư phong cách Hàn Quốc
Năm thực hiện: 2021

THÔNG TIN DỰ ÁN
Diện tích109m2
Địa điểmThe Emerald Mỹ Đình Hà Nội
Bắt đầu 2021
Kết thúc 2021
Giá trị
TOP_Interior design and build_The Emerald 1706_02 TOP_Interior design and build_The Emerald 1706_02
TOP_Interior design and build_The Emerald 1706_03 TOP_Interior design and build_The Emerald 1706_03
TOP_Interior design and build_The Emerald 1706_04 TOP_Interior design and build_The Emerald 1706_04
TOP_Interior design and build_The Emerald 1706_05 TOP_Interior design and build_The Emerald 1706_05
TOP_Interior design and build_The Emerald 1706_07 TOP_Interior design and build_The Emerald 1706_07
TOP_Interior design and build_The Emerald 1706_08 TOP_Interior design and build_The Emerald 1706_08
TOP_Interior design and build_The Emerald 1706_09 TOP_Interior design and build_The Emerald 1706_09
TOP_Interior design and build_The Emerald 1706_10 TOP_Interior design and build_The Emerald 1706_10
TOP_Interior design and build_The Emerald 1706_11 TOP_Interior design and build_The Emerald 1706_11
TOP_Interior design and build_The Emerald 1706_12 TOP_Interior design and build_The Emerald 1706_12
TOP_Interior design and build_The Emerald 1706_13 TOP_Interior design and build_The Emerald 1706_13
TOP_Interior design and build_The Emerald 1706_14 TOP_Interior design and build_The Emerald 1706_14
TOP_Interior design and build_The Emerald 1706_15 TOP_Interior design and build_The Emerald 1706_15
TOP_Interior design and build_The Emerald 1706_16 TOP_Interior design and build_The Emerald 1706_16
TOP_Interior design and build_The Emerald 1706_17 TOP_Interior design and build_The Emerald 1706_17
TOP_Interior design and build_The Emerald 1706_18 TOP_Interior design and build_The Emerald 1706_18

Click để nhận báo giá dịch vụ thiết kế và thi công nội thất ...