Thiết kế nội thất

Căn hộ cao cấp 4 phòng ngủ N04-T5 Trung Hòa Nhân Chính

Căn Hộ Cao Cấp 4 Ngủ N04-T5 Trung Hòa Nhân Chính

Chủ đầu tư: Mr. Dũng

Thiết kế: Phạm Nhật Hoàng
Phong cách thiết kế: Luxury – Neoclassico – Hiện đại

Dịch vụ: Thiết kế nội thất
Địa điểm:  N04-T5 – Trung Hòa Nhân Chính – Hà Nội
Căn hộ chung cư 4 phòng ngủ

Diện tích:  150m2 ​​
Thể loại dự án: Chung cư cao cấp, căn hộ cao cấp
Năm thực hiện: 2019

Project Details
Diện tích150m2
Địa điểmN04-T5 Trung Hòa Nhân Chính
Bắt đầu 2019
Kết thúc 2019
Giá trị
TOP_Thiết kế nội thất phong cách Neoclassico_01_03 TOP_Thiết kế nội thất phong cách Neoclassico_01_03
TOP_Thiết kế nội thất phong cách Neoclassico_01_04 TOP_Thiết kế nội thất phong cách Neoclassico_01_04
TOP_Thiết kế nội thất phong cách Neoclassico_01_05 TOP_Thiết kế nội thất phong cách Neoclassico_01_05
TOP_Thiết kế nội thất phong cách Neoclassico_01_06 TOP_Thiết kế nội thất phong cách Neoclassico_01_06
TOP_Thiết kế nội thất phong cách Neoclassico_01_10 TOP_Thiết kế nội thất phong cách Neoclassico_01_10
TOP_Thiết kế nội thất phong cách Neoclassico_02_02 TOP_Thiết kế nội thất phong cách Neoclassico_02_02
TOP_Thiết kế nội thất phong cách Neoclassico_02_04A TOP_Thiết kế nội thất phong cách Neoclassico_02_04A
TOP_Thiết kế nội thất phong cách Neoclassico_02_05 TOP_Thiết kế nội thất phong cách Neoclassico_02_05
TOP_Thiết kế nội thất phong cách Neoclassico_02_08 TOP_Thiết kế nội thất phong cách Neoclassico_02_08
TOP_Thiết kế nội thất phong cách Neoclassico_03_03 TOP_Thiết kế nội thất phong cách Neoclassico_03_03
TOP_Thiết kế nội thất phong cách Neoclassico_03_04A TOP_Thiết kế nội thất phong cách Neoclassico_03_04A
TOP_Thiết kế nội thất phong cách Neoclassico_03_05 TOP_Thiết kế nội thất phong cách Neoclassico_03_05
TOP_Thiết kế nội thất phong cách Neoclassico_03_07 TOP_Thiết kế nội thất phong cách Neoclassico_03_07
TOP_Thiết kế nội thất phong cách Neoclassico_04_01 TOP_Thiết kế nội thất phong cách Neoclassico_04_01
TOP_Thiết kế nội thất phong cách Neoclassico_04_03 TOP_Thiết kế nội thất phong cách Neoclassico_04_03
TOP_Thiết kế nội thất phong cách Neoclassico_04_04 TOP_Thiết kế nội thất phong cách Neoclassico_04_04
TOP_Thiết kế nội thất phong cách Neoclassico_04_05 TOP_Thiết kế nội thất phong cách Neoclassico_04_05
TOP_Thiết kế nội thất phong cách Neoclassico_04_06 TOP_Thiết kế nội thất phong cách Neoclassico_04_06
TOP_Thiết kế nội thất phong cách Neoclassico_05_02 TOP_Thiết kế nội thất phong cách Neoclassico_05_02
TOP_Thiết kế nội thất phong cách Neoclassico_05_03 TOP_Thiết kế nội thất phong cách Neoclassico_05_03
TOP_Thiết kế nội thất phong cách Neoclassico_05_04 TOP_Thiết kế nội thất phong cách Neoclassico_05_04

Click để nhận báo giá dịch vụ thiết kế và thi công nội thất ...