Thiết kế nội thất

Căn hộ chung cư cao cấp ngoại giao đoàn N01-T2

Căn hộ chung cư cao cấp ngoại giao đoàn N01-T2

Chủ đầu tư: Ms. Tuyết

Thiết kế: Phạm Mạnh Hưng
Phong cách thiết kế: Luxury

Dịch vụ: Thiết kế nội thất
Địa điểm:  N01-T2, Ngoại Giao Đoàn, Hà Nội
Căn hộ chung cư 3 phòng ngủ

Diện tích:  140 m2 ​​
Thể loại dự án: Chung cư cao cấp 
Năm thực hiện: 2018

Project Details
Diện tích140m2
LocationN01-T2 Ngoại giao đoàn Hà Nội
Bắt đầu 2018
Kết thúc 2018
Value
TOP_Nội thất căn hộ Ngoại Giao Đoàn_Ms Tuyết_1. pk TOP_Nội thất căn hộ Ngoại Giao Đoàn_Ms Tuyết_1. pk
TOP_Nội thất căn hộ Ngoại Giao Đoàn_Ms Tuyết_2. pk TOP_Nội thất căn hộ Ngoại Giao Đoàn_Ms Tuyết_2. pk
TOP_Nội thất căn hộ Ngoại Giao Đoàn_Ms Tuyết_3. pk TOP_Nội thất căn hộ Ngoại Giao Đoàn_Ms Tuyết_3. pk
TOP_Nội thất căn hộ Ngoại Giao Đoàn_Ms Tuyết_4. pk TOP_Nội thất căn hộ Ngoại Giao Đoàn_Ms Tuyết_4. pk
TOP_Nội thất căn hộ Ngoại Giao Đoàn_Ms Tuyết_6. bep TOP_Nội thất căn hộ Ngoại Giao Đoàn_Ms Tuyết_6. bep
TOP_Nội thất căn hộ Ngoại Giao Đoàn_Ms Tuyết_5. bep TOP_Nội thất căn hộ Ngoại Giao Đoàn_Ms Tuyết_5. bep
TOP_Nội thất căn hộ Ngoại Giao Đoàn_Ms Tuyết_8. pn master TOP_Nội thất căn hộ Ngoại Giao Đoàn_Ms Tuyết_8. pn master
TOP_Nội thất căn hộ Ngoại Giao Đoàn_Ms Tuyết_9. pn master TOP_Nội thất căn hộ Ngoại Giao Đoàn_Ms Tuyết_9. pn master
TOP_Nội thất căn hộ Ngoại Giao Đoàn_Ms Tuyết_10. pn ba TOP_Nội thất căn hộ Ngoại Giao Đoàn_Ms Tuyết_10. pn ba
TOP_Nội thất căn hộ Ngoại Giao Đoàn_Ms Tuyết_11 pn ba TOP_Nội thất căn hộ Ngoại Giao Đoàn_Ms Tuyết_11 pn ba
TOP_Nội thất căn hộ Ngoại Giao Đoàn_Ms Tuyết_12. pn con TOP_Nội thất căn hộ Ngoại Giao Đoàn_Ms Tuyết_12. pn con
TOP_Nội thất căn hộ Ngoại Giao Đoàn_Ms Tuyết_13. pn con TOP_Nội thất căn hộ Ngoại Giao Đoàn_Ms Tuyết_13. pn con

Click để nhận báo giá dịch vụ thiết kế và thi công nội thất ...