Thiết kế và thi công nội thất

Khu tổ hợp thể thao giải trí SKY CENTRAL SPORT COMPLEX - 176 Định Công

Khu tổ hợp thể thao giải trí SKY CENTRAL SPORT COMPLEX

Chủ đầu tư: HUD 1
Thiết kế: Tùng Min, Phạm Mạnh Trung
Dịch vụ: Thiết kế và thi công nội thất

Địa điểm:  176 Định Công, Ha Noi
Diện tích: 980m2​​
Chức năng công trình: Bơi lội, Gym, Yoga, SPA, Sauna, Fitness

Thể loại dự án: Thể thao, giải trí
Thời gian thực hiện: 2020

Project Details
Diện tích980 m2
Địa điểm 176 Định Công Hà Nội
Bắt đầu 2020
Kết thúc 2020
Giá trị
TOPDESIGN_Thi công nội thất bể bơi SkyCentral_00 TOPDESIGN_Thi công nội thất bể bơi SkyCentral_00
TOPDESIGN_Thi công nội thất bể bơi SkyCentral_00a TOPDESIGN_Thi công nội thất bể bơi SkyCentral_00a
TOPDESIGN_Thi công nội thất bể bơi SkyCentral_00b TOPDESIGN_Thi công nội thất bể bơi SkyCentral_00b
TOPDESIGN_Thi công nội thất bể bơi SkyCentral_00c TOPDESIGN_Thi công nội thất bể bơi SkyCentral_00c
TOPDESIGN_Thi công nội thất bể bơi SkyCentral_00d TOPDESIGN_Thi công nội thất bể bơi SkyCentral_00d
TOPDESIGN_Thi công nội thất bể bơi SkyCentral_00e TOPDESIGN_Thi công nội thất bể bơi SkyCentral_00e
TOPDESIGN_Thi công nội thất bể bơi SkyCentral_01 TOPDESIGN_Thi công nội thất bể bơi SkyCentral_01
TOPDESIGN_Thi công nội thất bể bơi SkyCentral_02 TOPDESIGN_Thi công nội thất bể bơi SkyCentral_02
TOPDESIGN_Thi công nội thất bể bơi SkyCentral_03 TOPDESIGN_Thi công nội thất bể bơi SkyCentral_03
TOPDESIGN_Thi công nội thất bể bơi SkyCentral_04 TOPDESIGN_Thi công nội thất bể bơi SkyCentral_04
TOPDESIGN_Thi công nội thất bể bơi SkyCentral_05 TOPDESIGN_Thi công nội thất bể bơi SkyCentral_05
TOPDESIGN_Thi công nội thất bể bơi SkyCentral_11 TOPDESIGN_Thi công nội thất bể bơi SkyCentral_11
TOPDESIGN_Thiết kế nội thất bể bơi SkyCentral_01 TOPDESIGN_Thiết kế nội thất bể bơi SkyCentral_01
TOPDESIGN_Thiết kế nội thất bể bơi SkyCentral_02 TOPDESIGN_Thiết kế nội thất bể bơi SkyCentral_02
TOPDESIGN_Thiết kế nội thất bể bơi SkyCentral_12 TOPDESIGN_Thiết kế nội thất bể bơi SkyCentral_12
TOPDESIGN_Thiết kế nội thất bể bơi SkyCentral_11 TOPDESIGN_Thiết kế nội thất bể bơi SkyCentral_11
TOPDESIGN_Thiết kế nội thất bể bơi SkyCentral_10 TOPDESIGN_Thiết kế nội thất bể bơi SkyCentral_10
TOPDESIGN_Thiết kế nội thất bể bơi SkyCentral_09 TOPDESIGN_Thiết kế nội thất bể bơi SkyCentral_09
TOPDESIGN_Thiết kế nội thất bể bơi SkyCentral_08 TOPDESIGN_Thiết kế nội thất bể bơi SkyCentral_08
TOPDESIGN_Thiết kế nội thất bể bơi SkyCentral_07 TOPDESIGN_Thiết kế nội thất bể bơi SkyCentral_07
TOPDESIGN_Thiết kế nội thất bể bơi SkyCentral_06 TOPDESIGN_Thiết kế nội thất bể bơi SkyCentral_06
TOPDESIGN_Thiết kế nội thất bể bơi SkyCentral_05 TOPDESIGN_Thiết kế nội thất bể bơi SkyCentral_05
TOPDESIGN_Thiết kế nội thất bể bơi SkyCentral_04 TOPDESIGN_Thiết kế nội thất bể bơi SkyCentral_04
TOPDESIGN_Thiết kế nội thất bể bơi SkyCentral_03 TOPDESIGN_Thiết kế nội thất bể bơi SkyCentral_03

Click để nhận báo giá dịch vụ thiết kế và thi công nội thất ...

error: Content is protected !!