Thiết kế và thi công nội thất

Thiết kế thi công nội ngoại thất quán cafe S-Luxury

Thiết Kế Thi Công CAFE S-Luxury

Chủ đầu tư: Sunshine Group
Dịch vụ: Thiết kế và thi công nội ngoại thất

Địa điểm:  Sunshine Riverside, Hà Nội
Diện tích: 800m2​​
Thể loại dự án: Cafe, nhà hàng
Thời gian thực hiện: 2019-2020

Project Details
Diện tích800 m2
Địa điểm Sunshine Riverside Hà Nội
Bắt đầu 2019
Kết thúc 2020
Giá trị
Thiết kế nội thất_S_Cafe_Sunshine_V3 Thiết kế nội thất_S_Cafe_Sunshine_V3
Thiết kế nội thất_S_Cafe_Sunshine_V2 Thiết kế nội thất_S_Cafe_Sunshine_V2
Thiết kế nội thất_S_Cafe_Sunshine_V1 Thiết kế nội thất_S_Cafe_Sunshine_V1
Thiết kế nội thất_S_Cafe_Sunshine_v (15) Thiết kế nội thất_S_Cafe_Sunshine_v (15)
Thiết kế nội thất_S_Cafe_Sunshine_v (14) Thiết kế nội thất_S_Cafe_Sunshine_v (14)
Thiết kế nội thất_S_Cafe_Sunshine_v (13) Thiết kế nội thất_S_Cafe_Sunshine_v (13)
Thiết kế nội thất_S_Cafe_Sunshine_v (12) Thiết kế nội thất_S_Cafe_Sunshine_v (12)
Thiết kế nội thất_S_Cafe_Sunshine_v (11) Thiết kế nội thất_S_Cafe_Sunshine_v (11)
Thiết kế nội thất_S_Cafe_Sunshine_v (10) Thiết kế nội thất_S_Cafe_Sunshine_v (10)
Thiết kế nội thất_S_Cafe_Sunshine_v (9) Thiết kế nội thất_S_Cafe_Sunshine_v (9)
Thiết kế nội thất_S_Cafe_Sunshine_v (8) Thiết kế nội thất_S_Cafe_Sunshine_v (8)
Thiết kế nội thất_S_Cafe_Sunshine_v (7) Thiết kế nội thất_S_Cafe_Sunshine_v (7)
Thiết kế nội thất_S_Cafe_Sunshine_v (6) Thiết kế nội thất_S_Cafe_Sunshine_v (6)
Thiết kế nội thất_S_Cafe_Sunshine_v (5) Thiết kế nội thất_S_Cafe_Sunshine_v (5)

Click để nhận báo giá dịch vụ thiết kế và thi công nội thất ...