Thiết kế nội thất

Quán Cafe Moon

Quán Cafe Moon

Chủ đầu tư: Ms Minh Nguyệt

Thiết kế: Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thị Thanh Huyền
Dịch vụ: Thiết kế nội thất

Địa điểm: Trần Quốc Vượng, Hà Nội
Diện tích:  170 m2 ​​​
Năm thực hiện: 2020

Project Details
Diện tích 170 m2
Location Trần Quốc Vượng
Bắt đầu 2020
Kết thúc 2020
Value
Thiết kế nội thất Cafe Moon_a7 Thiết kế nội thất Cafe Moon_a7
Thiết kế nội thất Cafe Moon_a8 Thiết kế nội thất Cafe Moon_a8
Thiết kế nội thất Cafe Moon_a9 Thiết kế nội thất Cafe Moon_a9
Thiết kế nội thất Cafe Moon_a10 Thiết kế nội thất Cafe Moon_a10
Thiết kế nội thất Cafe Moon_a11 Thiết kế nội thất Cafe Moon_a11
Thiết kế nội thất Cafe Moon_a12 Thiết kế nội thất Cafe Moon_a12
Thiết kế nội thất Cafe Moon_a13 Thiết kế nội thất Cafe Moon_a13
Thiết kế nội thất Cafe Moon_a14 Thiết kế nội thất Cafe Moon_a14
Thiết kế nội thất Cafe Moon_a15 Thiết kế nội thất Cafe Moon_a15
Thiết kế nội thất Cafe Moon_a16 Thiết kế nội thất Cafe Moon_a16
Thiết kế nội thất Cafe Moon_a17 Thiết kế nội thất Cafe Moon_a17
Thiết kế nội thất Cafe Moon_a18 Thiết kế nội thất Cafe Moon_a18
Thiết kế nội thất Cafe Moon_md1 Thiết kế nội thất Cafe Moon_md1
Thiết kế nội thất Cafe Moon_md2 Thiết kế nội thất Cafe Moon_md2
Thiết kế nội thất Cafe Moon_md3 Thiết kế nội thất Cafe Moon_md3
Thiết kế nội thất Cafe Moon_md4 Thiết kế nội thất Cafe Moon_md4

Click để nhận báo giá dịch vụ thiết kế và thi công nội thất ...