Thi công nội thất

Văn Phòng Chia Sẻ Campus - K

Văn Phòng Chia Sẻ Campus – K

Chủ đầu tư: CAMPUS – K (Hàn Quốc)

Dịch vụ: Thi công nội thất

Địa điểm: Tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Hà Nội
Diện tích:  1.020 m2 ​​​
Năm thực hiện: 2018

Project Details
Diện tích 1020 m2
Location Tòa Nhà Sông Đà
Bắt đầu 2018
Kết thúc 2018
Value
TOPDESIGN_Hoàn thiện nội thất văn phòng Hàn Quốc CAMPUS-K_01 TOPDESIGN_Hoàn thiện nội thất văn phòng Hàn Quốc CAMPUS-K_01
TOPDESIGN_Hoàn thiện nội thất văn phòng Hàn Quốc CAMPUS-K_02 TOPDESIGN_Hoàn thiện nội thất văn phòng Hàn Quốc CAMPUS-K_02
TOPDESIGN_Hoàn thiện nội thất văn phòng Hàn Quốc CAMPUS-K_03 TOPDESIGN_Hoàn thiện nội thất văn phòng Hàn Quốc CAMPUS-K_03
TOPDESIGN_Hoàn thiện nội thất văn phòng Hàn Quốc CAMPUS-K_04 TOPDESIGN_Hoàn thiện nội thất văn phòng Hàn Quốc CAMPUS-K_04
TOPDESIGN_Hoàn thiện nội thất văn phòng Hàn Quốc CAMPUS-K_05 TOPDESIGN_Hoàn thiện nội thất văn phòng Hàn Quốc CAMPUS-K_05
TOPDESIGN_Hoàn thiện nội thất văn phòng Hàn Quốc CAMPUS-K_06 TOPDESIGN_Hoàn thiện nội thất văn phòng Hàn Quốc CAMPUS-K_06
TOPDESIGN_Hoàn thiện nội thất văn phòng Hàn Quốc CAMPUS-K_08 TOPDESIGN_Hoàn thiện nội thất văn phòng Hàn Quốc CAMPUS-K_08
TOPDESIGN_Hoàn thiện nội thất văn phòng Hàn Quốc CAMPUS-K_09 TOPDESIGN_Hoàn thiện nội thất văn phòng Hàn Quốc CAMPUS-K_09
TOPDESIGN_Hoàn thiện nội thất văn phòng Hàn Quốc CAMPUS-K_010 TOPDESIGN_Hoàn thiện nội thất văn phòng Hàn Quốc CAMPUS-K_010
TOPDESIGN_Thi công nội thất văn phòng Hàn Quốc CAMPUS-K_01 TOPDESIGN_Thi công nội thất văn phòng Hàn Quốc CAMPUS-K_01
TOPDESIGN_Thi công nội thất văn phòng Hàn Quốc CAMPUS-K_02 TOPDESIGN_Thi công nội thất văn phòng Hàn Quốc CAMPUS-K_02
TOPDESIGN_Thi công nội thất văn phòng Hàn Quốc CAMPUS-K_03 TOPDESIGN_Thi công nội thất văn phòng Hàn Quốc CAMPUS-K_03
TOPDESIGN_Thi công nội thất văn phòng Hàn Quốc CAMPUS-K_04 TOPDESIGN_Thi công nội thất văn phòng Hàn Quốc CAMPUS-K_04
TOPDESIGN_Thi công nội thất văn phòng Hàn Quốc CAMPUS-K_05 TOPDESIGN_Thi công nội thất văn phòng Hàn Quốc CAMPUS-K_05

Click để nhận báo giá dịch vụ thiết kế và thi công nội thất ...