Thiết kế nội thất

Thiết kế nội thất Penthouse Bắc Ninh

Thiết kế nội thất Penthouse Bắc Ninh

Chủ đầu tư: Ms Phương
Thiết kế: Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Việt Cường
Phong cách nội thất: Luxury – Christopher Guy

Dịch vụ: Thiết kế Nội thất
Địa điểm:  Bắc Ninh. 
Diện tích xây dựng:  420 m2 ​​
Thể loại dự án: Penthouse  
Năm thực hiện: 2020

Project Details
Diện tích420m2
Địa điểm Bắc Ninh
Bắt đầu 2020
Kết thúc 2020
Giá trị
@TOP_Penthouse_Bắc Ninh_Thiết kế Sân Vườn_01 @TOP_Penthouse_Bắc Ninh_Thiết kế Sân Vườn_01
@TOP_Penthouse_Bắc Ninh_Thiết kế Sân Vườn_02 @TOP_Penthouse_Bắc Ninh_Thiết kế Sân Vườn_02
Thiết kế Penthouse tại Bắc Ninh 1 Thiết kế Penthouse tại Bắc Ninh 1
Thiết kế Penthouse tại Bắc Ninh 12 Thiết kế Penthouse tại Bắc Ninh 12
Thiết kế Penthouse tại Bắc Ninh 13 Thiết kế Penthouse tại Bắc Ninh 13
Thiết kế Penthouse tại Bắc Ninh 14 Thiết kế Penthouse tại Bắc Ninh 14
Thiết kế Penthouse tại Bắc Ninh 15 Thiết kế Penthouse tại Bắc Ninh 15
Thiết kế Penthouse tại Bắc Ninh 16 Thiết kế Penthouse tại Bắc Ninh 16
TOP_Penthouse_Bắc Ninh_Thiết kế Nội thất Penthouse_02 TOP_Penthouse_Bắc Ninh_Thiết kế Nội thất Penthouse_02
TOP_Penthouse_Bắc Ninh_Thiết kế Nội thất Penthouse_03 TOP_Penthouse_Bắc Ninh_Thiết kế Nội thất Penthouse_03
TOP_Penthouse_Bắc Ninh_Thiết kế Nội thất Penthouse_03_a TOP_Penthouse_Bắc Ninh_Thiết kế Nội thất Penthouse_03_a
TOP_Penthouse_Bắc Ninh_Thiết kế Nội thất Penthouse_04_Karaoke TOP_Penthouse_Bắc Ninh_Thiết kế Nội thất Penthouse_04_Karaoke
TOP_Penthouse_Bắc Ninh_Thiết kế Nội thất Penthouse_05_Karaoke TOP_Penthouse_Bắc Ninh_Thiết kế Nội thất Penthouse_05_Karaoke
TOP_Penthouse_Bắc Ninh_Thiết kế Nội thất Penthouse_06_Billard TOP_Penthouse_Bắc Ninh_Thiết kế Nội thất Penthouse_06_Billard
TOP_Penthouse_Bắc Ninh_Thiết kế Nội thất Penthouse_07_Billard TOP_Penthouse_Bắc Ninh_Thiết kế Nội thất Penthouse_07_Billard
TOP_Penthouse_Bắc Ninh_Thiết kế Nội thất Penthouse_08_Billard TOP_Penthouse_Bắc Ninh_Thiết kế Nội thất Penthouse_08_Billard
TOP_Penthouse_Bắc Ninh_Thiết kế Nội thất Penthouse_09_Phòng ngủ 01 TOP_Penthouse_Bắc Ninh_Thiết kế Nội thất Penthouse_09_Phòng ngủ 01
TOP_Penthouse_Bắc Ninh_Thiết kế Nội thất Penthouse_10 TOP_Penthouse_Bắc Ninh_Thiết kế Nội thất Penthouse_10
TOP_Penthouse_Bắc Ninh_Thiết kế Nội thất Penthouse_11 TOP_Penthouse_Bắc Ninh_Thiết kế Nội thất Penthouse_11

Click để nhận báo giá dịch vụ thiết kế và thi công nội thất ...