Thi công nội thất

Thi công nội thất nhà phố Quan Nhân

Thi công nội thất nhà phố Quan Nhân

Chủ đầu tư : Mr Hà

Thiết kế: Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Việt Cường
Phong cách nội thất: Luxury – Christopher Guy

Dịch vụ: Thiết kế và Thi công Nội thất
Địa điểm: Quan Nhân, Hà Nội. 
Diện tích đất: 130m2

Diện tích xây dựng:  480 m2 ​​
Số tầng cao: 5 tầng

Thể loại dự án: Nhà Phố

Năm thực hiện: 2020

Project Details
Diện tích480m2
Địa điểm Quan Nhân Hà Nội
Bắt đầu 2020
Kết thúc 2020
Giá trị
Thi công nội thất nhà Phố Lạc Long Quân 1 Thi công nội thất nhà Phố Lạc Long Quân 1
Thi công nội thất nhà Phố Lạc Long Quân 2 Thi công nội thất nhà Phố Lạc Long Quân 2
Thi công nội thất nhà Phố Lạc Long Quân 3 Thi công nội thất nhà Phố Lạc Long Quân 3
Thi công nội thất nhà Phố Lạc Long Quân 4 Thi công nội thất nhà Phố Lạc Long Quân 4
Thi công nội thất nhà Phố Lạc Long Quân 5 Thi công nội thất nhà Phố Lạc Long Quân 5
Thi công nội thất nhà Phố Lạc Long Quân 6 Thi công nội thất nhà Phố Lạc Long Quân 6
Thi công nội thất nhà Phố Lạc Long Quân 6 Thi công nội thất nhà Phố Lạc Long Quân 6
Thi công nội thất nhà Phố Lạc Long Quân 7 Thi công nội thất nhà Phố Lạc Long Quân 7
Thi công nội thất nhà Phố Lạc Long Quân 8 Thi công nội thất nhà Phố Lạc Long Quân 8
Thi công nội thất nhà Phố Lạc Long Quân 7 Thi công nội thất nhà Phố Lạc Long Quân 7
Thi công nội thất nhà Phố Lạc Long Quân 9 Thi công nội thất nhà Phố Lạc Long Quân 9
Thi công nội thất nhà Phố Lạc Long Quân 10 Thi công nội thất nhà Phố Lạc Long Quân 10
Thi công nội thất nhà Phố Lạc Long Quân 11 Thi công nội thất nhà Phố Lạc Long Quân 11
Thi công nội thất nhà Phố Lạc Long Quân 12 Thi công nội thất nhà Phố Lạc Long Quân 12
Thi công nội thất nhà Phố Lạc Long Quân 13 Thi công nội thất nhà Phố Lạc Long Quân 13
Thi công nội thất nhà Phố Lạc Long Quân 111 Thi công nội thất nhà Phố Lạc Long Quân 111
Thi công nội thất nhà Phố Lạc Long Quân 110 Thi công nội thất nhà Phố Lạc Long Quân 110
Thi công nội thất nhà Phố Lạc Long Quân 19 Thi công nội thất nhà Phố Lạc Long Quân 19
Thi công nội thất nhà Phố Lạc Long Quân 19 Thi công nội thất nhà Phố Lạc Long Quân 19
Thi công nội thất nhà Phố Lạc Long Quân 18 Thi công nội thất nhà Phố Lạc Long Quân 18
Thi công nội thất nhà Phố Lạc Long Quân 17 Thi công nội thất nhà Phố Lạc Long Quân 17
Thi công nội thất nhà Phố Lạc Long Quân 16 Thi công nội thất nhà Phố Lạc Long Quân 16
Thi công nội thất nhà Phố Lạc Long Quân 15 Thi công nội thất nhà Phố Lạc Long Quân 15
Thi công nội thất nhà Phố Lạc Long Quân 14 Thi công nội thất nhà Phố Lạc Long Quân 14

Click để nhận báo giá dịch vụ thiết kế và thi công nội thất ...