Thiết kế và thi công nội thất

Nội thất nhà phố Hàng Khoai

Thiết kế & Thi công nội thất nhà phố Hàng Khoai

Chủ đầu tư: Mr Dương
Thiết kế: Phạm Mạnh Hưng, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Đình Minh

Phong cách nội thất: Tân cổ điển

Dịch vụ: Thiết kế & Thi công nội thất

Địa điểm:  Số 9, Hàng Khoai, Hà Nội
Nhà phố

Diện tích lô đất:  120 m2
Diện tích sàn xây dựng: 650m2

​​​Thể loại dự án: Nhà phố
Năm thực hiện: 2017

Project Details
Diện tích120m2
Địa điểm Hàng Khoai Hoàn Kiếm Hà Nội
Bắt đầu 2017
Kết thúc 2017
Giá trị
Thiết kế & thi công nội thất nhà phố Hàng Khoai phong cách tân cổ điển19 Thiết kế & thi công nội thất nhà phố Hàng Khoai phong cách tân cổ điển19
Thiết kế & thi công nội thất nhà phố Hàng Khoai phong cách tân cổ điển 20 Thiết kế & thi công nội thất nhà phố Hàng Khoai phong cách tân cổ điển 20
Thiết kế & thi công nội thất nhà phố Hàng Khoai phong cách tân cổ điển 2 Thiết kế & thi công nội thất nhà phố Hàng Khoai phong cách tân cổ điển 2
Thiết kế & thi công nội thất nhà phố Hàng Khoai phong cách tân cổ điển 3 Thiết kế & thi công nội thất nhà phố Hàng Khoai phong cách tân cổ điển 3
Thiết kế & thi công nội thất nhà phố Hàng Khoai phong cách tân cổ điển 18 Thiết kế & thi công nội thất nhà phố Hàng Khoai phong cách tân cổ điển 18
Thiết kế & thi công nội thất nhà phố Hàng Khoai phong cách tân cổ điển 4 Thiết kế & thi công nội thất nhà phố Hàng Khoai phong cách tân cổ điển 4
Thiết kế & thi công nội thất nhà phố Hàng Khoai phong cách tân cổ điển 17 Thiết kế & thi công nội thất nhà phố Hàng Khoai phong cách tân cổ điển 17
Thiết kế & thi công nội thất nhà phố Hàng Khoai phong cách tân cổ điển 16 Thiết kế & thi công nội thất nhà phố Hàng Khoai phong cách tân cổ điển 16
Thiết kế & thi công nội thất nhà phố Hàng Khoai phong cách tân cổ điển 15 Thiết kế & thi công nội thất nhà phố Hàng Khoai phong cách tân cổ điển 15
Thiết kế & thi công nội thất nhà phố Hàng Khoai phong cách tân cổ điển 14 Thiết kế & thi công nội thất nhà phố Hàng Khoai phong cách tân cổ điển 14
Thiết kế & thi công nội thất nhà phố Hàng Khoai phong cách tân cổ điển 13 Thiết kế & thi công nội thất nhà phố Hàng Khoai phong cách tân cổ điển 13
Thiết kế & thi công nội thất nhà phố Hàng Khoai phong cách tân cổ điển 13 Thiết kế & thi công nội thất nhà phố Hàng Khoai phong cách tân cổ điển 13
Thiết kế & thi công nội thất nhà phố Hàng Khoai phong cách tân cổ điển 12 Thiết kế & thi công nội thất nhà phố Hàng Khoai phong cách tân cổ điển 12
Thiết kế & thi công nội thất nhà phố Hàng Khoai phong cách tân cổ điển 11 Thiết kế & thi công nội thất nhà phố Hàng Khoai phong cách tân cổ điển 11
Thiết kế & thi công nội thất nhà phố Hàng Khoai phong cách tân cổ điển 10 Thiết kế & thi công nội thất nhà phố Hàng Khoai phong cách tân cổ điển 10
Thiết kế & thi công nội thất nhà phố Hàng Khoai phong cách tân cổ điển 8 Thiết kế & thi công nội thất nhà phố Hàng Khoai phong cách tân cổ điển 8
Thiết kế & thi công nội thất nhà phố Hàng Khoai phong cách tân cổ điển 9 Thiết kế & thi công nội thất nhà phố Hàng Khoai phong cách tân cổ điển 9
Thiết kế & thi công nội thất nhà phố Hàng Khoai phong cách tân cổ điển 7 Thiết kế & thi công nội thất nhà phố Hàng Khoai phong cách tân cổ điển 7
Thiết kế & thi công nội thất nhà phố Hàng Khoai phong cách tân cổ điển 5 Thiết kế & thi công nội thất nhà phố Hàng Khoai phong cách tân cổ điển 5
Thiết kế & thi công nội thất nhà phố Hàng Khoai phong cách tân cổ điển 6 Thiết kế & thi công nội thất nhà phố Hàng Khoai phong cách tân cổ điển 6

Click để nhận báo giá dịch vụ thiết kế và thi công nội thất ...