Thiết kế nội thất

Thiết kế nội thất văn phòng Pasco ( Pasco Office)

Thiết kế nội thất văn phòng Pasco ( Pasco Office)

Chủ đầu tư: Mr Hưng
Thiết kế: Nguyễn Thị Lan Anh
Dịch vụ: Thiết kế nội thất

Địa điểm: Việt Đức Complex, Hà Nội
Diện tích:  180m2
Thể loại dự án: Văn phòng
Năm thực hiện: 2020

Project Details
Diện tích180 m2
Location Việt Đức Compex Hà Nội
Bắt đầu 2020
Kết thúc 2020 Value
Thiết kế nội thất văn phòng Pasco 6 Thiết kế nội thất văn phòng Pasco 6
Thiết kế nội thất văn phòng Pasco 8 Thiết kế nội thất văn phòng Pasco 8
Thiết kế nội thất văn phòng Pasco 9 Thiết kế nội thất văn phòng Pasco 9
Thiết kế nội thất văn phòng Pasco 10 Thiết kế nội thất văn phòng Pasco 10
TOPDESIGN_Hoan_thien_noi that_Screen Golf_04 TOPDESIGN_Hoan_thien_noi that_Screen Golf_04
Thiết kế nội thất văn phòng Pasco Thiết kế nội thất văn phòng Pasco
Thiết kế nội thất văn phòng Pasco 1 Thiết kế nội thất văn phòng Pasco 1
Thiết kế nội thất văn phòng Pasco 2 Thiết kế nội thất văn phòng Pasco 2
Thiết kế nội thất văn phòng Pasco 3 Thiết kế nội thất văn phòng Pasco 3
Thiết kế nội thất văn phòng Pasco 4 Thiết kế nội thất văn phòng Pasco 4
Thiết kế nội thất văn phòng Pasco 5 Thiết kế nội thất văn phòng Pasco 5
Thiết kế nội thất văn phòng Pasco 7 Thiết kế nội thất văn phòng Pasco 7
Thiết kế nội thất văn phòng Pasco 11 Thiết kế nội thất văn phòng Pasco 11

Click để nhận báo giá dịch vụ thiết kế và thi công nội thất ...