Thiết kế nội thất

Thiết kế nội thất văn phòng VMCG (VMCG Office)

Thiết kế nội thất văn phòng VMCG (VMCG Office)

Chủ đầu tư: Mr Giang
Thiết kế: Nguyễn Hữu Nam
Dịch vụ: Thiết kế nội thất

Địa điểm: Hòa Bình Tower Minh Khai, Hà Nội
Diện tích:  120m2
Thể loại dự án: Văn phòng
Năm thực hiện: 2019

Project Details
Diện tích120 m2
Location Hòa Bình Tower Minh Khai Hà Nội
Bắt đầu 2019
Kết thúc 2019
Value
TOP_Thiết kế nội thất văn phòng_0-phong lam viec (00) TOP_Thiết kế nội thất văn phòng_0-phong lam viec (00)
TOP_Thiết kế nội thất văn phòng_0-phong lam viec (2) TOP_Thiết kế nội thất văn phòng_0-phong lam viec (2)
TOP_Thiết kế nội thất văn phòng_0-phong lam viec (4) TOP_Thiết kế nội thất văn phòng_0-phong lam viec (4)
TOP_Thiết kế nội thất văn phòng_1-phong ke toan TOP_Thiết kế nội thất văn phòng_1-phong ke toan
TOP_Thiết kế nội thất văn phòng_2-phong giam doc (1) TOP_Thiết kế nội thất văn phòng_2-phong giam doc (1)
TOP_Thiết kế nội thất văn phòng_2-phong giam doc (2) TOP_Thiết kế nội thất văn phòng_2-phong giam doc (2)
TOP_Thiết kế nội thất văn phòng_2-phong giam doc (3) TOP_Thiết kế nội thất văn phòng_2-phong giam doc (3)
TOP_Thiết kế nội thất văn phòng_3-phong pho giam doc (1c) TOP_Thiết kế nội thất văn phòng_3-phong pho giam doc (1c)

Click để nhận báo giá dịch vụ thiết kế và thi công nội thất ...