Thiết kế nội thất

Thiết kế nội thất tổ hợp thể thao giải trí nhà hàng trung tâm hội nghị quốc gia

Thiết kế nội thất tổ hợp thể thao giải trí nhà hàng trung tâm hội nghị quốc gia

Chủ đầu tư:

Chủ đầu tư: National Convention Centre
Thiết kế: Nguyễn Hải Anh, Phạm Mạnh Hưng, Nguyễn Thị Lan Anh
Dịch vụ: Thiết kế nội thất

Địa điểm:  Trung tâm hội nghị Quốc Gia, Phạm Hùng, Hà Nội
Diện tích: 2.300 m2
Chức năng công trình: Bể Bơi, Nhà Hàng, Spa, Sauna, Jacuzzi

Thể loại dự án: Thể thao, giải trí
Năm thực hiện: 2020

Project Details
Diện tích2300m2
Location Trung tâm hội nghị quốc gia
Bắt đầu 2020
Kết thúc 2020
Value
TOPDESIGN_Trung tâm HNQG_Thiết kế bể bơi, GYM, SPA, Sauna, Nhà hàng_12 TOPDESIGN_Trung tâm HNQG_Thiết kế bể bơi, GYM, SPA, Sauna, Nhà hàng_12
Thiết kế nội thất tổ hợp thể thao giải trí nhà hàng Thiết kế nội thất tổ hợp thể thao giải trí nhà hàng
TOPDESIGN_Trung tâm HNQG_Thiết kế bể bơi, GYM, SPA, Sauna, Nhà hàng_10 TOPDESIGN_Trung tâm HNQG_Thiết kế bể bơi, GYM, SPA, Sauna, Nhà hàng_10
TOPDESIGN_Trung tâm HNQG_Thiết kế bể bơi, GYM, SPA, Sauna, Nhà hàng_05 TOPDESIGN_Trung tâm HNQG_Thiết kế bể bơi, GYM, SPA, Sauna, Nhà hàng_05
TOPDESIGN_Trung tâm HNQG_Thiết kế bể bơi, GYM, SPA, Sauna, Nhà hàng_04 TOPDESIGN_Trung tâm HNQG_Thiết kế bể bơi, GYM, SPA, Sauna, Nhà hàng_04
TOPDESIGN_Trung tâm HNQG_Thiết kế bể bơi, GYM, SPA, Sauna, Nhà hàng_03 TOPDESIGN_Trung tâm HNQG_Thiết kế bể bơi, GYM, SPA, Sauna, Nhà hàng_03
TOPDESIGN_Trung tâm HNQG_Thiết kế bể bơi, GYM, SPA, Sauna, Nhà hàng_02 TOPDESIGN_Trung tâm HNQG_Thiết kế bể bơi, GYM, SPA, Sauna, Nhà hàng_02
OPDESIGN_Trung tâm HNQG_Thiết kế bể bơi, GYM, SPA, Sauna, Nhà hàng_01 OPDESIGN_Trung tâm HNQG_Thiết kế bể bơi, GYM, SPA, Sauna, Nhà hàng_01
Jacuzzi_Khu suc nu-2 Jacuzzi_Khu suc nu-2
Jacuzzi_Steam nu-1 Jacuzzi_Steam nu-1
Jacuzzi_Steam nam-2 Jacuzzi_Steam nam-2
Jacuzzi_Sauna nu-3 Jacuzzi_Sauna nu-3
Jacuzzi_Sauna nu-1 Jacuzzi_Sauna nu-1
Jacuzzi_Sauna nam-3 Jacuzzi_Sauna nam-3
Jacuzzi_Sauna nam-2 Jacuzzi_Sauna nam-2
Jacuzzi_P.Vip-3 Jacuzzi_P.Vip-3
Jacuzzi_P.Vip-2 Jacuzzi_P.Vip-2
Jacuzzi_P.Vip-1 Jacuzzi_P.Vip-1
Jacuzzi_Khu suc nu-1 Jacuzzi_Khu suc nu-1
Jacuzzi_Khu suc nam-2 Jacuzzi_Khu suc nam-2
Jacuzzi_Khu suc nam-1 Jacuzzi_Khu suc nam-1
Jacuzzi_03 Jacuzzi_03

Click để nhận báo giá dịch vụ thiết kế và thi công nội thất ...