Thiết kế và thi công nội thất

Thiết kế thi công nội thất Spa Raon

Thiết kế thi công nội thất Spa Raon

Chủ đầu tư: Ms Hye-young (Hàn Quốc)
Thiết kế: Nguyễn Thị Lan Anh
​Dịch vụ: Thiết kế và thi công nội thất

Địa điểm: Vinhome Gardenia, Hà Nội
Diện tích: 360 m2 ​​
Thể loại dự án: Spa & Beauty 
Năm thực hiện: 2018

Project Details
Diện tích360 m2
Location Vinhome Gardenia Hà Nội
Bắt đầu 2018
Kết thúc 2018
Value
Thiết kế và thi công nội thất Spa Raon 3 Thiết kế và thi công nội thất Spa Raon 3
Thiết kế và thi công nội thất Spa Raon Thiết kế và thi công nội thất Spa Raon
Thiết kế và thi công nội thất Spa Raon 1 Thiết kế và thi công nội thất Spa Raon 1
Thiết kế và thi công nội thất Spa Raon 3 Thiết kế và thi công nội thất Spa Raon 3
Thiết kế và thi công nội thất Spa Raon 4 Thiết kế và thi công nội thất Spa Raon 4
Thiết kế và thi công nội thất Spa Raon 5 Thiết kế và thi công nội thất Spa Raon 5
Thiết kế và thi công nội thất Spa Raon 6 Thiết kế và thi công nội thất Spa Raon 6
Thiết kế và thi công nội thất Spa Raon 7 Thiết kế và thi công nội thất Spa Raon 7
Thiết kế và thi công nội thất Spa Raon 8 Thiết kế và thi công nội thất Spa Raon 8
Thiết kế và thi công nội thất Spa Raon 9 Thiết kế và thi công nội thất Spa Raon 9
Thiết kế và thi công nội thất Spa Raon 10 Thiết kế và thi công nội thất Spa Raon 10
Thiết kế và thi công nội thất Spa Raon 11 Thiết kế và thi công nội thất Spa Raon 11
Thiết kế và thi công nội thất Spa Raon 12 Thiết kế và thi công nội thất Spa Raon 12

Click để nhận báo giá dịch vụ thiết kế và thi công nội thất ...