Thiết kế và thi công nội thất

Trường mầm non quốc tế KYOWON (Hàn Quốc)

Trường Mầm Non Quốc Tế KYOWON (Hàn Quốc)

Chủ đầu tư: KYOWON Việt Nam

Chủ đầu tư: KYOWON Vietnam
Thiết kế: Lee Sung Hyun,, Pham Manh Hung, Doan Thi Chuc, Nguyen Thi Lan Anh, Duong Van Nam

Dịch vụ: Thiết kế và thi công nội thất
Địa điểm:  Dự án 6th Element, Nguyễn Văn Huyên, Hà Nội
Diện tích:  3.500 m2 ​​(3 tầng)
​​​Thể loại dự án: Giáo dục đào tạo 
Năm thực hiện: 2019-2020

Project Details
Diện tích3.500 m2
Địa điểm Nguyễn Văn Huyên Hà Nội
Bắt đầu 2019
Kết thúc 2020
Giá trị
TOPDESIGN_Interior Design and Build_Kyowon International Kindergarten_05 TOPDESIGN_Interior Design and Build_Kyowon International Kindergarten_05
TOPDESIGN_Interior Design and Build_Kyowon International Kindergarten_06 TOPDESIGN_Interior Design and Build_Kyowon International Kindergarten_06
TOPDESIGN_Interior Design and Build_Kyowon International Kindergarten_07 TOPDESIGN_Interior Design and Build_Kyowon International Kindergarten_07
TOPDESIGN_Interior Design and Build_Kyowon International Kindergarten_08 TOPDESIGN_Interior Design and Build_Kyowon International Kindergarten_08
TOPDESIGN_Interior Design and Build_Kyowon International Kindergarten_09 TOPDESIGN_Interior Design and Build_Kyowon International Kindergarten_09
TOPDESIGN_Interior Design and Build_Kyowon International Kindergarten_10 TOPDESIGN_Interior Design and Build_Kyowon International Kindergarten_10
TOPDESIGN_Interior Design and Build_Kyowon International Kindergarten_11 TOPDESIGN_Interior Design and Build_Kyowon International Kindergarten_11
TOPDESIGN_Interior Design and Build_Kyowon International Kindergarten_12 TOPDESIGN_Interior Design and Build_Kyowon International Kindergarten_12
TOPDESIGN_Interior Design and Build_Kyowon International Kindergarten_13 TOPDESIGN_Interior Design and Build_Kyowon International Kindergarten_13
TOPDESIGN_Interior Design and Build_Kyowon International Kindergarten_14 TOPDESIGN_Interior Design and Build_Kyowon International Kindergarten_14
TOPDESIGN_Interior Design and Build_Kyowon International Kindergarten_15 TOPDESIGN_Interior Design and Build_Kyowon International Kindergarten_15
TOPDESIGN_Interior Design and Build_Kyowon International Kindergarten_16 TOPDESIGN_Interior Design and Build_Kyowon International Kindergarten_16
TOPDESIGN_Interior Design and Build_Kyowon International Kindergarten_17 TOPDESIGN_Interior Design and Build_Kyowon International Kindergarten_17
z2411367203370_d117d15b063eedce23f49b4ea998e873 z2411367203370_d117d15b063eedce23f49b4ea998e873

Click để nhận báo giá dịch vụ thiết kế và thi công nội thất ...