Thiết kế và thi công kiến trúc, nội thất

Thiết kế và thi công kiến trúc, nội thất nhà phố Sài Đồng

Thiết kế và thi công kiến trúc, nội thất nhà phố Sài Đồng

Chủ đầu tư:

Chủ đầu tư: Mr Tuấn
Thiết kế: Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Mạnh Trung

Dịch vụ: Thiết kế và Thi công kiến trúc, nội thất

Địa chỉ: Sài Đồng, Long Biên Hà Nội
Diện tích: 480m2

Phong cách nội thất: Luxury Chirstopher Guy

Thời gian thực hiện: 2021

Project Details
Diện tích480m2
Location Sài Đồng Long Biên Hà Nội
Bắt đầu 2021
Kết thúc
Value
TOP_Thiết kế kiến trúc nhà phố Sài Đồng_View00 TOP_Thiết kế kiến trúc nhà phố Sài Đồng_View00
TOP_Thiết kế kiến trúc nhà phố Sài Đồng_View01 TOP_Thiết kế kiến trúc nhà phố Sài Đồng_View01
TOP_Thiết kế kiến trúc nhà phố Sài Đồng_View03 TOP_Thiết kế kiến trúc nhà phố Sài Đồng_View03
TOP_Thiết kế nội thất nhà phố Sài Đồng_1_5 TOP_Thiết kế nội thất nhà phố Sài Đồng_1_5
TOP_Thiết kế nội thất nhà phố Sài Đồng_1_6 TOP_Thiết kế nội thất nhà phố Sài Đồng_1_6
TOP_Thiết kế nội thất nhà phố Sài Đồng_1_8 TOP_Thiết kế nội thất nhà phố Sài Đồng_1_8
TOP_Thiết kế nội thất nhà phố Sài Đồng_1_9 TOP_Thiết kế nội thất nhà phố Sài Đồng_1_9
TOP_Thiết kế nội thất nhà phố Sài Đồng_1_10 TOP_Thiết kế nội thất nhà phố Sài Đồng_1_10
TOP_Thiết kế nội thất nhà phố Sài Đồng_1_11 TOP_Thiết kế nội thất nhà phố Sài Đồng_1_11
TOP_Thiết kế nội thất nhà phố Sài Đồng_2_Phong cách Christopher Guy_2_B&A (1) TOP_Thiết kế nội thất nhà phố Sài Đồng_2_Phong cách Christopher Guy_2_B&A (1)
TOP_Thiết kế nội thất nhà phố Sài Đồng_2_Phong cách Christopher Guy_2_B&A (2) TOP_Thiết kế nội thất nhà phố Sài Đồng_2_Phong cách Christopher Guy_2_B&A (2)
TOP_Thiết kế nội thất nhà phố Sài Đồng_2_Phong cách Christopher Guy_2_B&A (3) TOP_Thiết kế nội thất nhà phố Sài Đồng_2_Phong cách Christopher Guy_2_B&A (3)
TOP_Thiết kế nội thất nhà phố Sài Đồng_2_Phong cách Christopher Guy_2_B&A (4) TOP_Thiết kế nội thất nhà phố Sài Đồng_2_Phong cách Christopher Guy_2_B&A (4)
TOP_Thiết kế nội thất nhà phố Sài Đồng_2_Phong cách Christopher Guy_2_B&A (5) TOP_Thiết kế nội thất nhà phố Sài Đồng_2_Phong cách Christopher Guy_2_B&A (5)
TOP_Thiết kế nội thất nhà phố Sài Đồng_2_Phong cách Christopher Guy_2_B&A (7) TOP_Thiết kế nội thất nhà phố Sài Đồng_2_Phong cách Christopher Guy_2_B&A (7)
TOP_Thiết kế nội thất nhà phố Sài Đồng_2_Phong cách Christopher Guy_7_Phòng Thờ TOP_Thiết kế nội thất nhà phố Sài Đồng_2_Phong cách Christopher Guy_7_Phòng Thờ
TOP_Thiết kế nội thất nhà phố Sài Đồng_4_N1 (2) TOP_Thiết kế nội thất nhà phố Sài Đồng_4_N1 (2)
TOP_Thiết kế nội thất nhà phố Sài Đồng_4_N1 (3) TOP_Thiết kế nội thất nhà phố Sài Đồng_4_N1 (3)
TOP_Thiết kế nội thất nhà phố Sài Đồng_4_N1 (4) TOP_Thiết kế nội thất nhà phố Sài Đồng_4_N1 (4)
TOP_Thiết kế nội thất nhà phố Sài Đồng_4_N2 (1) TOP_Thiết kế nội thất nhà phố Sài Đồng_4_N2 (1)
TOP_Thiết kế nội thất nhà phố Sài Đồng_4_N2 (2) TOP_Thiết kế nội thất nhà phố Sài Đồng_4_N2 (2)
TOP_Thiết kế nội thất nhà phố Sài Đồng_4_N2 (3) TOP_Thiết kế nội thất nhà phố Sài Đồng_4_N2 (3)
TOP_Thiết kế nội thất nhà phố Sài Đồng_4_N2 (4) TOP_Thiết kế nội thất nhà phố Sài Đồng_4_N2 (4)
TOP_Thiết kế nội thất nhà phố Sài Đồng_5_P KHÁCH_View04 TOP_Thiết kế nội thất nhà phố Sài Đồng_5_P KHÁCH_View04
TOP_Thiết kế nội thất nhà phố Sài Đồng_5_P KHÁCH_View05 TOP_Thiết kế nội thất nhà phố Sài Đồng_5_P KHÁCH_View05
TOP_Thiết kế nội thất nhà phố Sài Đồng_5_P KHÁCH_View10_View07 TOP_Thiết kế nội thất nhà phố Sài Đồng_5_P KHÁCH_View10_View07
TOP_Thiết kế nội thất nhà phố Sài Đồng_5_P KHÁCH_View10_View08 TOP_Thiết kế nội thất nhà phố Sài Đồng_5_P KHÁCH_View10_View08
TOP_Thiết kế nội thất nhà phố Sài Đồng_5_WC1 (2) TOP_Thiết kế nội thất nhà phố Sài Đồng_5_WC1 (2)
TOP_Thiết kế nội thất nhà phố Sài Đồng_6_HL (1) TOP_Thiết kế nội thất nhà phố Sài Đồng_6_HL (1)
TOP_Thiết kế nội thất nhà phố Sài Đồng_6_KARAOKE (2) TOP_Thiết kế nội thất nhà phố Sài Đồng_6_KARAOKE (2)
TOP_Thiết kế nội thất nhà phố Sài Đồng_6_KARAOKE (3) TOP_Thiết kế nội thất nhà phố Sài Đồng_6_KARAOKE (3)
TOP_Thiết kế nội thất nhà phố Sài Đồng_6_KARAOKE (5) TOP_Thiết kế nội thất nhà phố Sài Đồng_6_KARAOKE (5)
TOP_Thiết kế nội thất nhà phố Sài Đồng_6KARAOKE (1) TOP_Thiết kế nội thất nhà phố Sài Đồng_6KARAOKE (1)

Click để nhận báo giá dịch vụ thiết kế và thi công nội thất ...