Thiết kế kiến trúc và nội thất

Thiết kế kiến trúc và nội thất biệt thự Vinhomes Imperia Hải Phòng

Biệt thự Vinhomes Imperia Hải Phòng

Chủ đầu tư:

Chủ đầu tư: Ms Linh
Thiết kế: Trần Minh Lương, Nguyễn Thanh Hải

Dịch vụ: Thiết kế kiến trúc và nội thất

Địa chỉ: Vernice 04-26, Vinhomes Imperia Hải Phòng, Việt Nam
Diện tích: 380m2, Diện tích đất: 250m2

Thời gian thực hiện: 2020

Project Details
Diện tích380m2
Địa điểm Vinhomes Imperia Hải Phòng
Bắt đầu 2020
Kết thúc 2020
Giá trị
Thiết kế kiến trúc và nội thất biệt thự Vinhomes Imperia Hải Phòng Thiết kế kiến trúc và nội thất biệt thự Vinhomes Imperia Hải Phòng
Thiết kế kiến trúc và nội thất biệt thự Vinhomes Imperia Hải Phòng Thiết kế kiến trúc và nội thất biệt thự Vinhomes Imperia Hải Phòng
Thiết kế kiến trúc và nội thất biệt thự Vinhomes Imperia Hải Phòng Thiết kế kiến trúc và nội thất biệt thự Vinhomes Imperia Hải Phòng
Thiết kế kiến trúc và nội thất biệt thự Vinhomes Imperia Hải Phòng 2 Thiết kế kiến trúc và nội thất biệt thự Vinhomes Imperia Hải Phòng 2
Thiết kế kiến trúc và nội thất biệt thự Vinhomes Imperia Hải Phòng 3 Thiết kế kiến trúc và nội thất biệt thự Vinhomes Imperia Hải Phòng 3
Thiết kế kiến trúc và nội thất biệt thự Vinhomes Imperia Hải Phòng 4 Thiết kế kiến trúc và nội thất biệt thự Vinhomes Imperia Hải Phòng 4
Thiết kế kiến trúc và nội thất biệt thự Vinhomes Imperia Hải Phòng 5 Thiết kế kiến trúc và nội thất biệt thự Vinhomes Imperia Hải Phòng 5
Thiết kế kiến trúc và nội thất biệt thự Vinhomes Imperia Hải Phòng 6 Thiết kế kiến trúc và nội thất biệt thự Vinhomes Imperia Hải Phòng 6
Thiết kế kiến trúc và nội thất biệt thự Vinhomes Imperia Hải Phòng 7 Thiết kế kiến trúc và nội thất biệt thự Vinhomes Imperia Hải Phòng 7
Thiết kế kiến trúc và nội thất biệt thự Vinhomes Imperia Hải Phòng 8 Thiết kế kiến trúc và nội thất biệt thự Vinhomes Imperia Hải Phòng 8
Thiết kế kiến trúc và nội thất biệt thự Vinhomes Imperia Hải Phòng phòng bếp Thiết kế kiến trúc và nội thất biệt thự Vinhomes Imperia Hải Phòng phòng bếp
Thiết kế kiến trúc và nội thất biệt thự Vinhomes Imperia Hải Phòng phòng khách Thiết kế kiến trúc và nội thất biệt thự Vinhomes Imperia Hải Phòng phòng khách
Thiết kế kiến trúc và nội thất biệt thự Vinhomes Imperia Hải Phòng phòng ngủ Thiết kế kiến trúc và nội thất biệt thự Vinhomes Imperia Hải Phòng phòng ngủ
Thiết kế kiến trúc và nội thất biệt thự Vinhomes Imperia Hải Phòng phòng vệ sinh Thiết kế kiến trúc và nội thất biệt thự Vinhomes Imperia Hải Phòng phòng vệ sinh
Thiết kế kiến trúc và nội thất biệt thự Vinhomes Imperia Hải Phòng 14 Thiết kế kiến trúc và nội thất biệt thự Vinhomes Imperia Hải Phòng 14
Thiết kế kiến trúc và nội thất biệt thự Vinhomes Imperia Hải Phòng 13 Thiết kế kiến trúc và nội thất biệt thự Vinhomes Imperia Hải Phòng 13
Thiết kế kiến trúc và nội thất biệt thự Vinhomes Imperia Hải Phòng 12 Thiết kế kiến trúc và nội thất biệt thự Vinhomes Imperia Hải Phòng 12
Thiết kế kiến trúc và nội thất biệt thự Vinhomes Imperia Hải Phòng 11 Thiết kế kiến trúc và nội thất biệt thự Vinhomes Imperia Hải Phòng 11
Thiết kế kiến trúc và nội thất biệt thự Vinhomes Imperia Hải Phòng 10 Thiết kế kiến trúc và nội thất biệt thự Vinhomes Imperia Hải Phòng 10
Thiết kế kiến trúc và nội thất biệt thự Vinhomes Imperia Hải Phòng 9 Thiết kế kiến trúc và nội thất biệt thự Vinhomes Imperia Hải Phòng 9
Thiết kế kiến trúc và nội thất biệt thự Vinhomes Imperia Hải Phòng 20 Thiết kế kiến trúc và nội thất biệt thự Vinhomes Imperia Hải Phòng 20
Thiết kế kiến trúc và nội thất biệt thự Vinhomes Imperia Hải Phòng 21 Thiết kế kiến trúc và nội thất biệt thự Vinhomes Imperia Hải Phòng 21
Thiết kế kiến trúc và nội thất biệt thự Vinhomes Imperia Hải Phòng kiến trúc Thiết kế kiến trúc và nội thất biệt thự Vinhomes Imperia Hải Phòng kiến trúc
Thiết kế kiến trúc và nội thất biệt thự Vinhomes Imperia Hải Phòng kiến trúc Thiết kế kiến trúc và nội thất biệt thự Vinhomes Imperia Hải Phòng kiến trúc
Thiết kế kiến trúc và nội thất biệt thự Vinhomes Imperia Hải Phòng thi công Thiết kế kiến trúc và nội thất biệt thự Vinhomes Imperia Hải Phòng thi công
Thiết kế kiến trúc và nội thất biệt thự Vinhomes Imperia Hải Phòng thi công Thiết kế kiến trúc và nội thất biệt thự Vinhomes Imperia Hải Phòng thi công
Thiết kế kiến trúc và nội thất biệt thự Vinhomes Imperia Hải Phòng thi công 2 Thiết kế kiến trúc và nội thất biệt thự Vinhomes Imperia Hải Phòng thi công 2
Thiết kế kiến trúc và nội thất biệt thự Vinhomes Imperia Hải Phòng thi công 3 Thiết kế kiến trúc và nội thất biệt thự Vinhomes Imperia Hải Phòng thi công 3

Click để nhận báo giá dịch vụ thiết kế và thi công nội thất ...