Thiết kế nội thất

Thiết kế và thi công nội thất văn phòng YDT

Thiết kế và thi công nội thất văn phòng YDT

Chủ đầu tư:

Chủ đầu tư: Chị Yến
Thiết kế: Nguyễn Thanh Hải

Dịch vụ: Thiết kế và Thi công Nội thất

Địa chỉ: 9A, Hàng Khoai, Hà Nội
Diện tích: 80m2

Thể loại công trình: Văn phòng

Thời gian thực hiện: 2013

Project Details
Diện tích80m2
Location Hàng Khoai Hà Nội
Bắt đầu 2013
Kết thúc 2013
Value
Thiết kế và thi công nội thất văn phòng YDT Thiết kế và thi công nội thất văn phòng YDT
Thiết kế và thi công nội thất văn phòng YDT Thiết kế và thi công nội thất văn phòng YDT
Thiết kế và thi công nội thất văn phòng YDT Thiết kế và thi công nội thất văn phòng YDT
Thiết kế và thi công nội thất văn phòng YDT Thiết kế và thi công nội thất văn phòng YDT
Thiết kế và thi công nội thất văn phòng YDT Thiết kế và thi công nội thất văn phòng YDT
Thiết kế và thi công nội thất văn phòng YDT Thiết kế và thi công nội thất văn phòng YDT
Thiết kế và thi công nội thất văn phòng YDT Thiết kế và thi công nội thất văn phòng YDT
Thiết kế và thi công nội thất văn phòng YDT Thiết kế và thi công nội thất văn phòng YDT
Thiết kế và thi công nội thất văn phòng YDT Thiết kế và thi công nội thất văn phòng YDT
Thiết kế và thi công nội thất văn phòng YDT Thiết kế và thi công nội thất văn phòng YDT

Click để nhận báo giá dịch vụ thiết kế và thi công nội thất ...