Thiết kế nội thất

Thiết kế văn phòng cao cấp MHD LTD (MHD LTD OFFICE)

Thiết kế văn phòng cao cấp MHD

Chủ đầu tư:

Chủ đầu tư: MHD LTD
Thiết kế: Nguyễn Thanh Hải
Dịch vụ: Thiết kế nội thất

Địa điểm:  Long Biên, Hà Nội
Diện tích:  490 m2 ​​
Thể loại dự án: Văn phòng

Năm thực hiện: 2019

Project Details
Diện tích490m2
Location Long Biên Hà Nội
Bắt đầu 2019
Kết thúc 2019
Value
TOPDESIGN_Thiết kế nội thất văn phòng MHD_14 TOPDESIGN_Thiết kế nội thất văn phòng MHD_14
TOPDESIGN_Thiết kế nội thất văn phòng MHD_15 TOPDESIGN_Thiết kế nội thất văn phòng MHD_15
TOPDESIGN_Thiết kế nội thất văn phòng MHD_16 TOPDESIGN_Thiết kế nội thất văn phòng MHD_16
TOPDESIGN_Thiết kế nội thất văn phòng MHD_17 TOPDESIGN_Thiết kế nội thất văn phòng MHD_17
TOPDESIGN_Thiết kế nội thất văn phòng MHD_18 TOPDESIGN_Thiết kế nội thất văn phòng MHD_18
TOPDESIGN_Thiết kế nội thất văn phòng MHD_19 TOPDESIGN_Thiết kế nội thất văn phòng MHD_19
TOPDESIGN_Thiết kế nội thất văn phòng MHD_20 TOPDESIGN_Thiết kế nội thất văn phòng MHD_20
TOPDESIGN_Thiết kế nội thất văn phòng MHD_21 TOPDESIGN_Thiết kế nội thất văn phòng MHD_21
TOPDESIGN_Thiết kế nội thất văn phòng MHD_22 TOPDESIGN_Thiết kế nội thất văn phòng MHD_22
TOPDESIGN_Thiết kế nội thất văn phòng MHD_23 TOPDESIGN_Thiết kế nội thất văn phòng MHD_23
TOPDESIGN_Thiết kế nội thất văn phòng MHD_24 TOPDESIGN_Thiết kế nội thất văn phòng MHD_24
TOPDESIGN_Thiết kế nội thất văn phòng MHD_25 TOPDESIGN_Thiết kế nội thất văn phòng MHD_25

Click để nhận báo giá dịch vụ thiết kế và thi công nội thất ...