Ms. Trần Thị Lan Anh

Ms. Trần Thị Lan Anh

Sự chắp vá, thiếu định hướng khi tự làm nội thất sẽ khiến không gian sống rơi vào tình huống “vẫn thừa & vẫn thiếu, lại tố​n kém”. Hiểu rõ điều đó nên tôi đã “giao phó” lại không gian của mình cho Kiến trúc sư.

Click để nhận báo giá dịch vụ thiết kế và thi công nội thất ...